Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2928-МИ
София, 10 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Николов Иванов – представляващ МК „Коалиция за Хасково“, срещу решения № 413-МИ/НР, № 414-МИ/НР, № 415-МИ/НР, № 416-МИ/НР и № 419-МИ/НР от 04.11.2015 г. на ОИК – Хасково

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК чрез Общинската избирателна комисия – Хасково, с вх. № МИ-15-1866 от 06.11.2015 г. от Иван Николов Иванов – представляващ МК „Коалиция за Хасково“, срещу решения № 413-МИ/НР, № 414-МИ/НР, № 415-МИ/НР, № 416-МИ/НР и № 419-МИ/НР от 04.11.2015 г. на ОИК – Хасково. Към жалбата е приложено становище на ОИК – Хасково.

Жалбоподателят твърди, че обжалваните решения са неправилни и незаконосъобразни. Направено е искане за отмяната им, както и да се укаже на ОИК – Хасково, с нарочни свои решения да обяви за избрани следващите кандидати за общински съветници от листата на МК „Коалиция за Хасково“.

Жалбата е подадена в срок, от лице без правен интерес, поради което същата се явява недопустима.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Хасково, с обжалваните решения е оставила без уважение заявления на обявени за избрани общински съветници и неизбрани такива да бъдат заличени от листата на МК „Коалиция за Хасково“, преди да положат клетва като общински съветници или пък нямащи желание да влязат в състава на общинския съвет. Жалбата е подадена от упълномощено от МК „Коалиция за Хасково“ лице, което няма правата да представлява физическите лица, подали заявления за отказ. Липсата на активна легитимация на жалбоподателя е абсолютна предпоставка за недопустимостта на жалбата и оставянето й без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Николов Иванов – представляващ МК „Коалиция за Хасково“, срещу решения № 413-МИ/НР, № 414-МИ/НР, № 415-МИ/НР, № 416-МИ/НР и № 419-МИ/НР от 04.11.2015 г. на ОИК – Хасково, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения