Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2926-ПВР/МИ
София, 10 март 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 291 от 05.03.2014 г. на ЦИК от ОИК - Сапарева баня, област Кюстендил, за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, на 16 март 2014 г.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и §15 от ПЗР на ИК, обнародван 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК (отм.), в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. за прибиране на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, на 16 март 2014 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия.

След отваряне на помещението и прибиране на изборните книжа и материали от произведения на 16 март 2014 г. частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, същото задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК (отм.) от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения