Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2925
София, 10 март 2014 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на заместник-председателя на Централната избирателна комисия Мая Андреева Андреева

Постъпила е молба от Мая Андреева Андреева - заместник-председател на Централната избирателна комисия, заведена с вх. № 308 от 07.03.2014 г., с която желае да бъдат прекратени пълномощията й като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия поради несъвместимост, възникнала с влизане в сила на Изборния кодекс, обнародван в „Държавен вестник", бр. 19 от 05.03.2014 г.

На основание чл. 51, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява предсрочно пълномощията на Мая Андреева Андреева като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 78 от 15.04.2011 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.).

Решението не подлежи на обжалване.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения