Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2925
София, 10 март 2014 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на заместник-председателя на Централната избирателна комисия Мая Андреева Андреева

Постъпила е молба от Мая Андреева Андреева - заместник-председател на Централната избирателна комисия, заведена с вх. № 308 от 07.03.2014 г., с която желае да бъдат прекратени пълномощията й като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия поради несъвместимост, възникнала с влизане в сила на Изборния кодекс, обнародван в „Държавен вестник", бр. 19 от 05.03.2014 г.

На основание чл. 51, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява предсрочно пълномощията на Мая Андреева Андреева като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 78 от 15.04.2011 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.).

Решението не подлежи на обжалване.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения