Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2924-НР
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на забраната по чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден от Петър Михалчев

Постъпил е сигнал на електронната поща на ЦИК с вх. № с-3-251 от 25.10.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-20-319/26.10.2015 г. от Председателят на СЕМ – Георги Лозанов. В същия се посочва, че при извънредния мониторинг на изборния ден е установено, че на 25.10.2015 г. по програма БТВ в 10.40.15 часа е изразено мнение за референдума за електронно гласуване в рамките на интервю по БТВ с двама майстори – готвачи Андрей Токев и Петър Михалчев.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК са приложени файлове и DVD.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на представените видео материали, безспорно установи, че по време на въпросното интервю с двамата майстори-готвачи Андрей Токев и Петър Михалчев по БТВ в 10.40.15 часа единият от участниците в интервюто, а именно Петър Михалчев по повод обсъждане провеждането на национален референдум, заявява „Аз съм с две ръце ЗА“.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице забрана за предизборна агитация в изборния ден. Публичното изразяване на призив за подкрепа или неподкрепа в изборния ден представлява нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от Петър Михалчев.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Петър Михалчев.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР–СДВР да установи пълната самоличност на Петър Михалчев.След връщане на информацията относно самоличността на нарушителя от МВР–СДВР управомощава Председателят на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения