Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2921-НС
София, 4 март 2014 г.

ОТНОСНО: невъзстановяване на изборен безлихвен депозит от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на ПП „Българска национално-патриотична партия“

Постъпило е писмо с вх. № 2169-НС от 10.02.2014 г. от БНБ, с което се иска Централната избирателна комисия да укаже какво следва да бъде направено с внесения от ПП „Българска национално-патриотична партия" депозит в размер на 10 000 лв. за участие в изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.

Със свое Решение № 2651-НС от 16 май 2013 г. Централната избирателна комисия е отказала възстановяването на депозита на ПП „Българска национално-патриотична партия" въз основа на подробно изложените в него мотиви.

Решение № 2651-НС от 16 май 2013 г. е потвърдено с влязло в сила Решение № 4854/15.07.2013 г. на Административен съд - София-град по адм.д. № 5156/2013 г. по описа на АССГ.

На основание чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумата, внесена от ПП „Българска национално-патриотична партия" за участие в изборите за Четиридесет и второто Народно събрание на 12 май 2013 г., чиято регистрация е заличена по чл. 83, ал. 5, съответно по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс.

 

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, на ПП „Българска национално-патриотична партия", чийто депозит подлежи на превеждане по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения