Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2918-ПВР/МИ
София, 20 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Благоевград, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 230 от 18.02.2014 г. от Йордан Георгиев Андонов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград. Предлага се на мястото на Цветанка Василева Терзийска - председател на ОИК, да бъде назначена Елена Иванова Панчева, досегашен член, на мястото на Елена Иванова Панчева да бъде назначена Биляна Георгиева Петачка и на мястото на Мая Януш Драгиева да бъде назначена Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова. Към предложението са приложени: декларации от Цветанка Василева Терзийска и Мая Януш Драгиева за освобождаването им от ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование; копие от личните карти на Елена Иванова Панчева, Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова и Биляна Георгиева Петачка и 3 бр. пълномощни.
Постъпило е предложение с вх. № 231 от 18.02.2014 г. от Ариф Мустакли - общински председател на ПП „ДПС" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград. Предлага се на мястото на Чавдар Максимов Молов - член на ОИК, да бъде назначена Хавва Весалова Алишова. Към предложението са приложени: заявление от Чавдар Максимов Молов за освобождаването му като член от ОИК - Благоевград, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Хавва Весалова Алишова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Цветанка Василева Терзийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение като председател на ОИК.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Мая Януш Драгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Чавдар Максимов Молов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Елена Иванова Панчева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК - Благоевград.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Биляна Георгиева Петачка, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Хавва Весалова Алишова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения