Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2915-ПВР/МИ
София, 13 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Бобов дол, област Кюстендил

Постъпили са заявления с вх. № 209 от 13.02.2014 г. от Иво Сашов Герасимов за освобождаването му като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, по лични причини, и вх. № 210/13.02.2014 г. от Ина Симеонова Драгомирова за освобождаването й като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Иво Сашов Герасимов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Ина Симеонова Драгомирова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения