Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2914-ПВР/МИ
София, 10 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпило е писмо с вх. № 180 от 06.02.2014 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян Николай Тодоров Мелемов с предложение за назначаване на Румен Яворов Сариев за член на ОИК - Доспат на мястото на освободения член на ОИК - Доспат Красимир Руменов Ферев. Към писмото са приложени декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие на дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Румен Яворов Сариев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Доспат, област Смолян, Румен Яворов Сариев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения