Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2913-МИ
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК, като текстът на т. 22 да се чете, както следва:

„22. Възнаграждението на членовете на общинската избирателна комисия, приключили своята работа на първи тур до 3 ноември 2015 г., а на ОИК, приключили на втори тур до 10 ноември 2015 г. включително, се определят и заплащат съгласно Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК.“


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2901-МИ/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения