Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2913-ПВР/МИ
София, 10 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 170 от 05.02.2014 г. от Вяра Михайлова Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Перник, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Антон Павлов Михайлов - зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Роза Венева Стоилова, и на мястото на Анелия Александрова Дренска и Румяна Руменова Рачева - членове на ОИК, да бъдат назначени Борислав Емилов Драгомиров и Виолета Крумова Микева. Към предложението са приложени: заявления от Антон Павлов Михайлов, Анелия Александрова Дренска и Румяна Руменова Рачева за освобождаването от ОИК - Перник; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Роза Венева Стоилова, Борислав Емилов Драгомиров и Виолета Крумова Микева и пълномощно в полза на Вяра Михайлова Церовска.

Постъпило е предложение с вх. № 169 от 05.02.2014 г. от Боряна Симеонова Методиева - председател на Областния съвет на ДПС - Перник, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Боряна Василева Велинова - член на ОИК, да бъде назначена Марияна Тодорова Тонева. Към предложението са приложени: заявление от Боряна Василева Велинова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Марияна Тодорова Тонева.

Постъпило е предложение с вх. № 183 от 07.02.2014 г. от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Димитър Стоянов Манов - член на ОИК, да бъде назначен Иво Михайлов Михайлов. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стоянов Манов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иво Михайлов Михайлов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Перник, област Перник, Антон Павлов Михайлов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Анелия Александрова Дренска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Румяна Руменова Рачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Боряна Василева Велинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Димитър Стоянов Манов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Перник, област Перник, Роза Венева Стоилова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Борислав Емилов Драгомиров, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Виолета Крумова Микева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Марияна Тодорова Тонева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Иво Михайлов Михайлов, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • № 1809-НС / 22.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения