Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2912-МИ
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Маргарита Трифонова Василева, ЕГН …, в качеството й на управител и представляващ „Бряг Медиа Груп ЕООД, издател на вестник „Силистренски бряг“, и в качеството й на главен редактор на в. „Силистренски бряг“ срещу решение № 295-МИ/НР от 31.10.2015 г. на ОИК – Силистра, област Силистра

С вх. № МИ-20-334 от 02.11.2015 г. по електронната поща в Централната избирателна комисия е постъпила жалба срещу решение № 295-МИ/НР от 31.10.2015 г. на ОИК – Силистра, публикувано на 31.10.2015 г. в ЦИК е заведен и оригиналът на жалбата, подписан от издателя и главен редактор на в. „Силистренски бряг“ Маргарита Трифонова Василева.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение на ОИК – Силистра е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е прието при неспазване на материалните норми и непълнота на обстоятелствата, което е нарушение на процедурните правила.

Жалбоподателят оспорва констатациите в решението на ОИК –Силистра, за извършени нарушения на правилата за предизборна агитация с аргумента, че визираната в жалбата публикация във в. „Силистренски бряг“ е обнародвана в законния за водене на предизборна кампания срок.

Искането на жалбоподателя е ЦИК да отмени Решение № 295-МИ/НР на ОИК – Силистра, от 31.10.2015 г. като неправилно и незаконосъобразно.

След извършена служебна проверка от Централната избирателна комисия се установи следното:

Обжалваното решение на ОИК – Силистра, е в отговор на жалба, постъпила от упълномощен пресдставител на ПП „ГЕРБ“ във връзка с публикувана статия в печатната медиа „Силистренски бряг“, в която, според жалбоподателя, са изнесени твърдения за уронване престижа на кандидата за кмет на община Силистра от ПП „ГЕРБ“ Юлиян Найденов.

С оспорваното решение ОИК – Силистра, е установила по т. 1 от диспозитива на решението нарушение по чл. 187 от ИК, по т. 2 – нарушение по чл. 188 ал. 1 и 2 и чл. 190 от ИК, по т. 3 е наложила санкция на основание чл. 495 от ИК и по т. 4 е възложила на председателя на ОИК – Силистра, да състави АУАН.

Оспореното решение в частта му по т. 1, 2 и 4 не представлява акт, който засяга законни права и интереси на жалбоподателя. Със същия акт се слага начало на административното производство за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, което приключва с издаване на наказателно постановление от областния управител на област Силистра. На обжалване по съответния съдебен ред подлежи наказателното постановление на областния управител на област Силистра в случай, че такова бъде издадено. Именно в производството по оспорване на законността на издаденото наказателно постановление жалбоподателят ще има възможност да защити законните си права и интереси.

Поради изложеното жалбата в частта й срещу оспореното решение в частта по точки 1, 2 и 4 е недопустима.

ОИК – Силистра, не разполага с правомощия да налага наказание (санкция) на основание чл. 495 от ИК за установено административно нарушение. Правомощия за налагане на наказание за установено административно нарушение са предоставени на съответния областен управител, в случая – областния управител на област Силистра.

Като постановено при липса на компетентност оспореното решение в тази му част (т. 3) е нищожно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 и чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Маргарита Трифонова Василева, ЕГН …, в качеството й на управител и представляващ „Бряг Медиа Груп“ ЕООД, издател на вестник „Силистренски бряг“, и в качеството й на главен редактор на в. „Силистренски бряг“ срещу решение № 295-МИНР от 31.10.2015 г. на ОИК – Силистра, област Силистра, публикувано на 31.10.2015 г. в 09.21 часа в частта му по т. 1, 2 и 4.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 295-МИ/НР от 31.10.2015 г. на ОИК – Силистра, област Силистра, в частта му по т. 3.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения