Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2911-ПВР/МИ
София, 3 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 133 от 30.01.2014 г. от Николай Тодоров Мелемов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Смолян, за преназначаването на Емил Златков Пържанов - досегашен член на ОИК - Доспат, за председател на комисията на мястото на освободения с Решение № 2901-ПВР/МИ от 27 януари 2014 г. на ЦИК досегашен председател Мирослав Елтимиров Архипов, и назначаването на Анелия Юриева Павлова за член на ОИК - Доспат, на мястото на Емил Златков Пържанов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Емил Златков Пържанов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анелия Юриева Павлова; копие от пълномощно № КО-Г-005 от 27.02.2013 г. в полза на Николай Тодоров Мелемов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Доспат, област Смолян, Емил Златков Пържанов, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Доспат, област Смолян, Анелия Юриева Павлова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения