Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2910-НС
София, 3 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 31 януари 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Младен Петров Червеняков, избран от 12 (дванадесети) многомандатен изборен район - Монтана, издигнат от КП „Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 12 (дванадесети) многомандатен изборен район - Монтана, Илиян Ангелов Тимчев, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солаков

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения