Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 290-ЕП
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 09.05.2019 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, представлявано от Йордан Иванов Цаков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на 5 (пет) лица – представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 5 (пет) бр.;

- Удостоверение за актуалното състояние на сдружението, издадено от Окръжен съд – Пловдив и Удостоверение № 002 от 02.03.2017 г. от Министерство на правосъдието, от които е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК, което се установява от Удостоверението за актуално състояние.

На 09.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 4 (четири) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четирима) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Николай Костадинов Стоичков

2.

Иван Дончев Дончев

3.

Стоян Стоицов Калоферов

4.

Николай Николов Дончев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения