Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 289-ЕП
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 от 09.05.2019 г. от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“, представлявано от Стайка Крумова Кифирска, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска в полза на 19 (деветнадесет) лица – представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 19 (деветнадесет) бр.;

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска в полза на Йордан Иванов Цаков;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуалното състояние на сдружението.

На 09.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 16 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 16 (шестнадесет) упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Райна Георгиева Дончева

2.

Никола Кръстев Йошев

3.

Петко Иванов Цапаров

4.

Десислава Минкова Кънчева

5.

Гина Панчева Богданова

6.

Йорданка Тодорова Василева

7.

Марина Василева Оджакова

8.

Иванка Симеонова Найденова

9.

Цветелина Енчева Оджакова

10.

Мария Стоянова Комитова

11.

Антония Христофорова Мичева

12.

Стела Николаева Попова

13.

Йорданка Хилендарова Змиярова

14.

Желязка Александрова Василева

15.

Мариета Димитрова Янева

16.

Стелиана Йорданова Запрянова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

308-ЕП/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения