Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2887-МИ
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал за предизборна агитация в деня за размисъл на електронната страница на агенция „Блиц“

Постъпил е сигнал от Мариана Гарванска по електронната поща с вх. № МИ-22-419 от 31.10.2015 г. на ЦИК за агитация в деня за размисъл чрез публикувана статия на електронната страница на агенция „Блиц“. Към сигнала е приложена публикуваната в деня за размисъл статия.
Централната избирателна комисия се запозна с приложената към сигнала статия, както и на електронната страница на медията, и констатира, че същата е публикувана на 31.10.2015 г. в 12,29 часа с наименование „Тандемът Зеленогорски-Спартански даден на прокурор заради скандална схема със златна общинска земя в Плевен“. Статията описва сигнал от началник сектор „Земеделие и гори“ до главния прокурор за сключени договори за отдадени под наем земи на общината по времето на мандата на Спартански като председател на общинския съвет в община Плевен. Посочват се случаи описани в сигнала на държавния служител на неточно изпълнение на договорите и заключение за извършени престъпни деяния и злоупотреби, свързани с тези договори, с което са нанесени материални вреди на община Плевен. Отделно от посоченото, статията на агенция „Блиц“ съдържа редакционна намеса, че Спартански прави всичко възможно да се покаже като честен и почтен кандидат за кмет, какъвто всъщност не е. Твърди се още, че плевенчани са понесли значителни щети по времето, в което е командвал Общинският съвет и неговите съпартийци недоумяват как такъв скандален управник се кандидатира за тяхното доверие.
Централната избирателна комисия установява, че публикуваният материал на електронната страница на агенция „БЛИЦ“ съдържа предизборна агитация изразяваща се в неподкрепа на кандидат. Публикуването му в деня за размисъл цели злепоставяне на кандидата за кмет на община Плевен Георг Спартански, с което е нарушена разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ИК. Нарушението е извършено тенденциозно в предизборния ден – 31.10.2015 г. и е във вреда на кандидата за кмет на община Плевен.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във вр. с § 1, т. 17, чл. 480, ал. 2, чл. 495 и чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

  

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден, чрез публикуван на интернет страницата на електронната медия „БЛИЦ“ на 31.10.2015 г., в 12,29 часа агитационен материал в неподкрепа на кандидат за кмет на община Плевен.

ПОСТАНОВЯВА премахване на агитационния материал от съдържанието на интернет страницата.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи самоличността на главния редактор и собственик на интернет страницата на електронната медия „БЛИЦ“. След връщане на информация относно самоличността на нарушителя от МВР – СДВР оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения