Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2885-НС
София, 9 януари 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил, подписано от Любомир Васев, с вх. № 2165-НС от 20.12.2013 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. Искането за отваряне на помещението е с оглед изтичане на срока на договор за охрана с № АС-12-31 от 20.05.2013 г., сключен между Областния управител на област Кюстендил и ОД на МВР - Кюстендил, сектор СОД, и сключването на нов договор за охрана на обекта.
Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп на Областна администрация - Кюстендил до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., на основание прекратяване на договор за охрана и поемането на охраната на помещението от друго дружество.
Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.
Решението да се изпрати на областния управител на област Кюстендил.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения