Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2884-МИ
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: възникване на пълномощията на общински съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 413, ал. 4, чл. 454 във връзка с приложение № 5 от Изборния кодекс във връзка с чл. 23, ал. 2, изр. трето, чл. 30, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Когато кандидат за кмет от партия или коалиция, който е едновременно кандидат за общински съветник, бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и ОИК с решение го заличава от листата на предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Когато кандидат за кмет, който е обявен за общински съветник след приключване на първия тур, бъде избран за кмет на втори тур, ОИК с решение го заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявява за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на съответната партия, коалиция или местна коалиция.

  1. Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия.
  2. Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т. 2, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.
  3. В случаите по т. 3 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

При изчерпване на кандидатите, включени в списък „А“, се пристъпва към обявяване на кандидатите, включени в списък „Б“ на листата на посочилата по партия, коалиция или местна коалиция.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения