Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2882-НС
София, 13 декември 2013 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо по електронната поща от областния управител на област Видин, подписано от Николина Ванчева, с вх. № 2163-НС от 10.12.2013 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., с оглед стартиране на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за охрана на сгради и имоти, държавна собственост. В обектите, включени в поръчката, попадат и помещенията, в които се съхраняват бюлетините и книжата от произведените през май 2013 г. избори за народни представители, в които следва да се монтират сигнално-охранителни системи.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп на Областна администрация - Видин до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за монтиране на сигнално-охранителни системи.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област Видин.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения