Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2868-ПВР/МИ
София, 21 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1163 от 20.11.2013 г. на ЦИК от ОИК - Гоце Делчев, за разрешаване достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори. Твърди се, че резервът от неизползвани печати на СИК от общите избори на Областна администрация - Благоевград е изчерпан и за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, насрочени на 24 ноември 2013 г., е необходимо да се използват вече използвани на общите избори печати.

Централната избирателна комисия счита, че предвид малкият брой секции, в които ще се проведе гласуването на изборите за кмет на кметство Брезница, употребата на вече използвани печати от изборите през 2011 г. не е необходимо. Осигуряването на печати за СИК при произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, насрочени на 24 ноември 2013 г., може да стане и с изработването на нови печати за СИК при спазване на Решение № 33-ПВР/МИ от 20.07.2011 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 - 3 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НЕ РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Гоце Делчев.

УКАЗВА на ОИК - Гоце Делчев за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, насрочени на 24 ноември 2013 г., да се изготвят и използват нови печати за СИК с реквизитите, посочени в Решение № 33-ПВР/МИ от 20.07.2011 г. на ЦИК.

Решението да се съобщи на ОИК - Гоце Делчев и Общинска администрация - Гоце Делчев, която на основание чл. 13 от Изборния кодекс да осигури техническото обезпечаване на изборите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения