Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2868-ПВР/МИ
София, 21 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1163 от 20.11.2013 г. на ЦИК от ОИК - Гоце Делчев, за разрешаване достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори. Твърди се, че резервът от неизползвани печати на СИК от общите избори на Областна администрация - Благоевград е изчерпан и за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, насрочени на 24 ноември 2013 г., е необходимо да се използват вече използвани на общите избори печати.

Централната избирателна комисия счита, че предвид малкият брой секции, в които ще се проведе гласуването на изборите за кмет на кметство Брезница, употребата на вече използвани печати от изборите през 2011 г. не е необходимо. Осигуряването на печати за СИК при произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, насрочени на 24 ноември 2013 г., може да стане и с изработването на нови печати за СИК при спазване на Решение № 33-ПВР/МИ от 20.07.2011 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 - 3 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НЕ РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Гоце Делчев.

УКАЗВА на ОИК - Гоце Делчев за произвеждането на частичните избори за кмет на кметство Брезница, насрочени на 24 ноември 2013 г., да се изготвят и използват нови печати за СИК с реквизитите, посочени в Решение № 33-ПВР/МИ от 20.07.2011 г. на ЦИК.

Решението да се съобщи на ОИК - Гоце Делчев и Общинска администрация - Гоце Делчев, която на основание чл. 13 от Изборния кодекс да осигури техническото обезпечаване на изборите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения