Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2865-МИ
София, 4 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: възникване на пълномощията на общински съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 413, ал. 4, чл. 454 във връзка с приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 23, ал. 2, изр. трето, чл. 30, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Когато кандидат за кмет от партия или коалиция, който е едновременно кандидат за общински съветник, бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и ОИК с решение го заличава от листата на предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Когато кандидат за кмет, който е обявен за общински съветник след приключване на първия тур, бъде избран за кмет на втори тур, ОИК с решение го заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявява за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „А“ или списък „Б“ на листата на съответната партия, коалиция или местна коалиция.

2. Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия.

3. Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т. 2, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.

4. В случаите по т. 3 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

При изчерпване на кандидатите, включени в списък „А“, се пристъпва към обявяване на кандидатите, включени в списък „Б“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения