Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2854-НС
София, 18 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

С писмо вх. № 2146-НС от 18.10.2013 г. на ЦИК председателят на Народното събрание е уведомил Централната избирателна комисия, че на 15 октомври 2013 г. е починал народният представител Николай Василев Петев, избран с листата на КП „Коалиция за България" в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямболски. Към писмото е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 1182 от 16.10.2013 г., издаден от длъжностно лице по гражданско състояние, район „Красно село", Столична община.
Налице са предпоставките на чл. 271 от Изборния кодекс във връзка чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител Николай Василев Петев. При извършената служебна проверка се установи, че следващият в съответната листа кандидат е Кирчо Георгиев Карагьозов.
Предвид изложеното и на основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямболски, Кирчо Георгиев Карагьозов, ЕГН....., от листата на КП „Коалиция за България".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения