Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2853-МИ
София, 14 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград и кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив на 24 ноември 2013 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 24 ноември 2013 г. частични избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград и кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив на 24 ноември 2013 г. и утвърдената с Приложение №1 към Допълнително споразумение № 2 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 24 ноември 2013г. на частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград и кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив на 24 ноември 2013 г., както следва:

- за ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград - 288.00 лв. с ДДС

- за ОИК - Калояново, област Пловдив - 288.00 лв. с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 1 декември 2013 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка на протоколите за втори тур, както следва:

- за ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград - 201.60 лв. с ДДС

- за ОИК - Калояново, област Пловдив - 201.60 лв. с ДДС

3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения