Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2852
София, 14 октомври 2013 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на член на Централната избирателна комисия

Постъпило е заявление от Сабрие Тайфи Сапунджиева - заместник-председател на Централната избирателна комисия, заведено с вх. № 1017 от 11.10.2013 г., с което желае да бъдат прекратени пълномощията й като заместник-председател на Централната избирателна комисия по собствено желание.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Прекратява пълномощията на Сабрие Тайфи Сапунджиева като заместник-председател на Централната избирателна комисия по собствено желание.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения