Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2842-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Антон, Софийска област

С протоколно решение от 24.10.2015 г. ОИК – Антон, предлага на Централната избирателна комисия да бъде освободена от състава на комисията Соня Лукова Динекова на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 от ИК поради трайно неявяване на заседанията на ОИК – Антон. Протоколно решение е получено в Централната избирателна комисия с писмо вх. № МИ-15-1596/24.10.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Антон, Софийска област, Соня Лукова Динекова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1835-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения