Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2842-МИ
София, 04.10.2013

ОТНОСНО: жалба от Мурат Адем – представляващ ПП „ДПС“ – община Гърмен, и Марияна Стругова – представляваща КП „Коалиция за България“ в община Гърмен

Постъпила е жалба с вх. № 945 от 29.09.2013 г. срещу действия на членове на ОИК - Гърмен - ПП „ГЕРБ". Твърди се, че председателят Иво Зойков е посещавал в изборния ден офиса на ПП „ГЕРБ" в общината, изнасял материали (вероятно жалби) и ги внасял в ОИК, членът на ОИК Мартин Бусаров не е допуснал в помещението на преброителната комисия представител на ПП „ДПС" и застъпник на кандидатската листа, с което се препятства достъпът до това помещение и представлявало грубо нарушение, а членът на ОИК Величка Цветкова е провела целия ден в офиса на ПП „ГЕРБ" вместо в ОИК - Гърмен.

Не се сочат други доказателства в потвърждение на тези факти.

Прави се искане за освобождаване на тези членове на ОИК и замяната им с други. Няма приложени доказателства и не се правят доказателствени искания.

Изискани са обяснения от цитираните членове на ОИК. Господин Зойков дава обяснение, че не е влизал в офиса, а пред офиса бил разговарял по служебни въпроси с председателя на Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който също е предложен от ПП „ГЕРБ". Мартин Бусаров обяснява, че не е допуснал две лица в сградата на комисията, тъй като редът за влизане в помещението на преброителната комисия се урежда с отделно решение на ЦИК, а и лицата не са се легитимирали. Събитието е станало в 17 ч., два часа и половина преди часа, в който по решението на ЦИК следва да започне да функционира преброителната комисия.

Величка Цветкова обяснява, че е работила в ОИК, осъществявала контакти със СИК, участвала в заседанията на комисията. В офиса на ПП „ГЕРБ" била влязла само за обяд, тъй като бил осигурен такъв за всички членове на комисията. В офиса на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети членове на ОИК могат да влизат само в изпълнение на решение на ОИК.

Предвид изложеното ЦИК счита, че описаните в жалбата действия на членовете на ОИК - Гърмен, не установяват настъпването на обстоятелствата по ал. 1 на чл. 25 от ИК, поради което жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 25, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 945 от 29.09.2013 г. на Мурат Адем - представляващ ПП „ДПС" - община Гърмен, и Марияна Стругова - представляваща КП „Коалиция за България" в община Гърмен

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения