Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2838-МИ
София, 26.10.2015

ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборите за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя структурата на 8-цифрения номер на бюлетината (включва серийност и номер) за гласуване във ІІ тур на изборите за кметове, както следва:

 1. в бюлетината за кмет на община номерът започва с „22“, а следващите шест цифри са поредни и започват с „000001“, и продължават с последователна номерация съобразно отпечатания тираж за съответния изборен район – община;
 2. в бюлетината за кмет на район номерът в гр. София започва с „32“, в гр. Пловдив започва с „42“ и в гр. Варна започва с „52“, а следващите шест цифри са поредни и започват с „000001“, и продължават с последователна номерация съобразно отпечатания тираж за съответния изборен район – административен район в градовете с районно деление;
 3. в бюлетината за кмет на кметство номерът започва с „62“, а следващите шест цифри са поредни и започват с „000001“, и продължават с последователна номерация съобразно отпечатания тираж за съответния изборен район – кметство.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1777-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1776-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1775-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • всички решения