Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2834-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“

Постъпила е жалба с вх. № Ж-В.78 от 25.10.2015 г. от Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“, срещу решение на ОИК – Елин Пелин, с което „били освободени като членове на СИК лицата Сия Водилова Плещова, Лиляна Иванова Плещова и Мария Борисова Димитрова, като имащи роднинска връзка с кандидати за кмет и общински съветник“. Прави се оплакване, че решението е незаконосъобразно – противоречащо на чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, поради което се иска неговата отмяна.

При извършена проверка в ОИК – Елин Пелин се констатира, че няма такова решение. Изброените в жалбата лица и в настоящия момент работят като членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения