Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2834-МИ/НР
София, 25 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“

Постъпила е жалба с вх. № Ж-В.78 от 25.10.2015 г. от Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“, срещу решение на ОИК – Елин Пелин, с което „били освободени като членове на СИК лицата Сия Водилова Плещова, Лиляна Иванова Плещова и Мария Борисова Димитрова, като имащи роднинска връзка с кандидати за кмет и общински съветник“. Прави се оплакване, че решението е незаконосъобразно – противоречащо на чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, поради което се иска неговата отмяна.

При извършена проверка в ОИК – Елин Пелин се констатира, че няма такова решение. Изброените в жалбата лица и в настоящия момент работят като членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Иванов Плещов – представител на местна коалиция „ВМРО – Нова България“, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения