Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2830-ПВР/МИ
София, 30 септември 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 952/30.09.2013 г. от Красимир Кирилов - председател на ПП „ДПС" - Белене, за назначаване на Наташа Михайлова Ангелова за член на ОИК на мястото на освободената с Решение № 2825-ПВР/МИ от 26 септември 2013 г. Галина Пламенова Йосифова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Наташа Михайлова Ангелова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Наташа Михайлова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения