Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2830-ПВР/МИ
София, 30 септември 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 952/30.09.2013 г. от Красимир Кирилов - председател на ПП „ДПС" - Белене, за назначаване на Наташа Михайлова Ангелова за член на ОИК на мястото на освободената с Решение № 2825-ПВР/МИ от 26 септември 2013 г. Галина Пламенова Йосифова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Наташа Михайлова Ангелова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Наташа Михайлова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения