Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2827-МИ
София, 26 септември 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичните избори на 29 септември 2013 г.

Постъпили са заявления вх. № 910 от 24.06.2013 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в частичните избори на 29 септември 2013 г.

Към заявленията (Приложение № 115 и 114 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 25 септември 2013 г. по фирмено дело № 3113 от 1990 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Таня Цанева, представляваща сдружението, в полза на 43 (четиридесет и три) лица - представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в частичните избори на 29 септември 2013 г. Списъците са представени и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2706-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", за участие с наблюдатели в частичните избори на 29 септември 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия Населено място
1 Борислав Ивов Гавазов Трън
2 Здравка Георгиева Данаилова Трън
3 Ангел Ангелов Герасимов Трън
4 Боян Емилов Марков Трън
5 Николай Николаев Добрев Трън
6 Росица Руменова Михайлова Трън
7 Елизабета Олегова Йорданова Трън
8 Мартин Ангелов Лаков Трън
9 Венета Стойчева Ангелова Трън
10 Георги Асенов Герасимов Трън
11 Теодора Росенова Крумова Трън
12 Станислав Пламенов Михайлов Трън
13 Георги Йорданов Георгиев Трън
14 Теодора Младенова Михайлова Трън
15 Здравко Младенов Ненков Трън
16 Милена Руменова Милошева Трън
17 Ралица Илиева Андреева-Любенова Трън
18 Андрей Илиев Андреев, Трън
19 Иван Цветков Славчев Трън
20 Любомир Росенов Терзиев Белене
21 Ради Владимиров Янков Белене
22 Антония Чавдарова Ямелиева Белене
23 Петър Илиев Гулев Белене
24 Мария Петрова Коева Белене
25 Николай Пасков Маринов Белене
26 Пламен Тодоров Петров Белене
27 Михаил Александров Чакъров Белене
28 Христина Иванова Йорданова Белене
29 Нелка Богомилова Андреева Белене
30 Бистра Янкова Гаврилова Белене
31 Богдан Димитров Андреев Белене
32 Силвия Цветанова Савова Белене
33 Цветослава Здравкова Врайкова Белене
34 Бистра Маринова Кралева Белене
35 Ангел Пасков Бонов Белене
36 Атанас Иванчев Иванов Белене
37 Боряна Борянова Кирова с. Селча
38 Лидия Исаева Мугленчьова с. Селча
39 Васил Димитров Василев с. Хлябово
40 Елко Ангелов Крачолов с. Хлябово
41 Данаил Недков Йорданов с. Хлябово
42 Галин Неделчев Дурев с. Царимир
43 Десислава Георгиева Йорданова с. Царимир

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения