Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2821-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от адв. Ангел Иванов Ангелов представител по пълномощие на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК - Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-108 от 23.10.2015 г. на ЦИК от адв. Ангел Иванов Ангелов, в качеството му на пълномощник на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, относно брошура с характеристиките на предизборна агитация

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят твърди, че съдържащите се снимки на кандидата за кмет и такъв досега на община Кюстендил Петър Паунов с премиера на държавата Израел и посланика на САЩ в агитационен материал навеждат на съмнение за съпричастност към намеса на вътрешните работи на суверенна държава, и иска ЦИК да отмени обжалваното решение на ОИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата намира същата за неоснователна по следните съображения:

Посочената брошура е издание на община Кюстендил относно дейностите на общината за периода 2007 – 2015 г. В брошурата не е посочено, че това е в резултат и успех на кандидата за кмет и общински съветник Петър Паунов, а е резултат от дейността на общинската администрация и общинския съвет. Няма каквито и да било доказателства, че за отпечатването й са ползвани средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. Публикуваните снимки на досегашния кмет и кандидат за кмет на община Кюстендил Петър Паунов с премиера на Израел и доскорошния посланик на САЩ в България са по други поводи и извън времето на предизборната агитация и предизборната кампания.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. Ангел Иванов Ангелов представител по пълномощие на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1170-МИ / 23.09.2019

    относно: жалби от Добрин Славеев Хамбарджийски и партия „Български земеделски народен съюз“ срещу Решение № 91-МИ от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • всички решения