Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2821-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от адв. Ангел Иванов Ангелов представител по пълномощие на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК - Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-108 от 23.10.2015 г. на ЦИК от адв. Ангел Иванов Ангелов, в качеството му на пълномощник на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, относно брошура с характеристиките на предизборна агитация

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят твърди, че съдържащите се снимки на кандидата за кмет и такъв досега на община Кюстендил Петър Паунов с премиера на държавата Израел и посланика на САЩ в агитационен материал навеждат на съмнение за съпричастност към намеса на вътрешните работи на суверенна държава, и иска ЦИК да отмени обжалваното решение на ОИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата намира същата за неоснователна по следните съображения:

Посочената брошура е издание на община Кюстендил относно дейностите на общината за периода 2007 – 2015 г. В брошурата не е посочено, че това е в резултат и успех на кандидата за кмет и общински съветник Петър Паунов, а е резултат от дейността на общинската администрация и общинския съвет. Няма каквито и да било доказателства, че за отпечатването й са ползвани средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. Публикуваните снимки на досегашния кмет и кандидат за кмет на община Кюстендил Петър Паунов с премиера на Израел и доскорошния посланик на САЩ в България са по други поводи и извън времето на предизборната агитация и предизборната кампания.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. Ангел Иванов Ангелов представител по пълномощие на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:39 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения