Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2820-МИ
София, 23 септември 2013 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, да започне в 6,00 ч. на 29 септември 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № 888 от 23.09.2013 г. на ЦИК от ОИК - Тополовград, област Хасково, за промяна на часа за начало на изборния ден в с. Хлябово, община Тополовград, в което се твърди, че значителна част от избирателите в с. Хлябово са трудово ангажирани в поделенията на Енергиен комплекс „Марица-изток" и служебният транспорт тръгва в по-ранен час, поради което голяма част от избирателите няма да имат възможност да упражнят избирателното си право.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в частичните избори за кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, да започне в 6,00 ч. на 29 септември 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения