Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2820-МИ
София, 23.09.2013

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, да започне в 6,00 ч. на 29 септември 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № 888 от 23.09.2013 г. на ЦИК от ОИК - Тополовград, област Хасково, за промяна на часа за начало на изборния ден в с. Хлябово, община Тополовград, в което се твърди, че значителна част от избирателите в с. Хлябово са трудово ангажирани в поделенията на Енергиен комплекс „Марица-изток" и служебният транспорт тръгва в по-ранен час, поради което голяма част от избирателите няма да имат възможност да упражнят избирателното си право.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в частичните избори за кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, да започне в 6,00 ч. на 29 септември 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

* Публикувано на 23.09.2013 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 5175-НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

  • № 5174 / 19.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения