Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2811
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Рада Делчова Мачeва, регистрирана за кандидат за общински съветник от листата на партия „България без цензура“ за община Панагюрище за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-38 от 24 октомври 2015 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 295/2015 г. по описа на РУ на МВР – гр. Панагюрище, преписка № 761/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Панагюрище на лицето Рада Делчова Мачeва, ЕГН …, от гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, регистрирана като кандидат за общински съветник на община Панагюрище от листата на партия „България без цензура“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.от ОИК – Панагюрище.

Приложени са решение № 74 от 21.09.2015 г. на ОИК – Панагюрище, предложение изх. № 761/23.10.2015 г. от Николай Топкаров – районен прокурор на РП – Панагюрище до Главния прокурор на Република България, уведомление за образувано досъдебно производство № 295/2015 г. по описа на РУ на МВР Панагюрище, справка за съдимост на Рада Делчова Мачeва, издадено на 23.10.2015 г. РС – Панагюрище.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 295/2015 г. по описа на РУ на МВР – гр. Панагюрище, преписка № 761/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Панагюрище на лицето Рада Делчова Мачeва, ЕГН …, от гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, регистрирана като кандидат за общински съветник на община Панагюрище от листата на партия „България без цензура“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.от ОИК – Панагюрище.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения