Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2808
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: прекратяване на конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с протокол № 2 от 27.08.2013 г. от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК" и чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и на основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

2. Обявява нов конкурс за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

3. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

4. Възлага на и.д. главен секретар на администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски да изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

5. Определя комисия за провеждането на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в състав:

Председател: Сабрие Сапунджиева - зам.-председател на ЦИК

Членове:

Красимир Калинов - член на ЦИК

Владимир Христов - член на ЦИК

Иванка Грозева - член на ЦИК

Лилия Богданова - главен секретар на администрацията на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения