Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2808
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: прекратяване на конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с протокол № 2 от 27.08.2013 г. от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК" и чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и на основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

2. Обявява нов конкурс за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

3. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

4. Възлага на и.д. главен секретар на администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски да изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

5. Определя комисия за провеждането на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в състав:

Председател: Сабрие Сапунджиева - зам.-председател на ЦИК

Членове:

Красимир Калинов - член на ЦИК

Владимир Христов - член на ЦИК

Иванка Грозева - член на ЦИК

Лилия Богданова - главен секретар на администрацията на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:11 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения