Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2808
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: прекратяване на конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с протокол № 2 от 27.08.2013 г. от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК" и чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и на основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

2. Обявява нов конкурс за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

3. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

4. Възлага на и.д. главен секретар на администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски да изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

5. Определя комисия за провеждането на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в състав:

Председател: Сабрие Сапунджиева - зам.-председател на ЦИК

Членове:

Красимир Калинов - член на ЦИК

Владимир Христов - член на ЦИК

Иванка Грозева - член на ЦИК

Лилия Богданова - главен секретар на администрацията на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:11 часа

Календар

Решения

  • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 5175-НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

  • № 5174 / 19.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения