Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2807-МИ
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на преброителните комисии за произвеждане на частичните избори за кмет на община Белене, област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  преброителната комисия в община Белене, област Плевен; преброителната комисия в община Гърмен, област Благоевград; и преброителната комисия в община Трън, област Перник, за времето за обучение, за работата им в комисията, включително за предаването на изборните книжа, както следва:

Председател                                              - 65 лева

Заместник-председател - 60 лева

Секретар                                                     - 60 лева

Член                                                             - 55 лева

 

2. Възнаграждението, определено в т. 1 от настоящото решение, се заплаща на членовете на преброителните комисии и при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини Белене, Гърмен и Трън.

3. Възнагражденията на членовете на преброителните комисии са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения