Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2805-НС
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 5 септември 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Любомир Ангелов Петков, избран от 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, издигнат от КП „Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, Димитър Георгиев Кочков, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солаков

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения