Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2805-НС
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 5 септември 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Любомир Ангелов Петков, избран от 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, издигнат от КП „Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, Димитър Георгиев Кочков, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солаков

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения