Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2805-НС
София, 9 септември 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 5 септември 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Любомир Ангелов Петков, избран от 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, издигнат от КП „Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 15 (петнадесети) многомандатен изборен район - Плевенски, Димитър Георгиев Кочков, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солаков

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения