Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2798-МИ/НР
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., регистрирани с Решение № 2689-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № МИ-00-331 от 21.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД относно констатирани несъответствия при издаването на удостоверенията на 15 лица, регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., регистрирани с Решение № 2689-МИ/НР от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на следните лица:

 

1.       

Галя Димитрова Тановска

Невалидно ЕГН

2.       

Симеон Цветков Цолов

Невалидно ЕГН

3.       

Митко Василев Митев

Невалидно ЕГН

4.       

Пенка Иванова Белчева

Невалидно ЕГН

5.       

Радка Енчева Иванова

Невалидно ЕГН

6.       

Милена Асенова Симеонова

Невалидно ЕГН

7.       

Тана Христова Стоянова

Невалидно ЕГН

8.       

Иван Емилов Лалушев

Невалидно ЕГН

9.       

Цветелина Радославова Бисерова

Невалидно ЕГН

10.  

Филип Красимиров Малинов

Невалидно ЕГН

11.  

Радослав Йовков Докусански

Лицето е регистрирано за застъпник от 1523 КОАЛИЦИЯ ,,БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ИСКЪР"/БСП, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ПБСД, АТАКА/

12.  

Пенка Стоянова Симеонова

Невалидно ЕГН

13.  

Даниела Цветанова Нецова

Невалидно ЕГН

14.  

Юлия Кирилова Вутова

Невалидно ЕГН

15.  

Милена Симеонова Атанасова

Невалидно ЕГН

 

извършена с Решение № 2689-МИ/НР от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 17:08 часа

Календар

Решения

  • № 506-ЕП / 26.06.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения