Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2797-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от произвежданите частични избори за кмет на община Белене, област Плевен, кмет на община Гърмен, област Благоевград, кмет на община Трън, област Перник, кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян на 29 септември 2013 г.

На основание т. 6.2. на договор №МС-41/21.04.2012г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 29 септември 2013 г. частични избори за кмет на община Белене, област Плевен, кмет на община Гърмен, област Благоевград, кмет на община Трън, област Перник, кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян и утвърдената с Приложение №1 към Допълнително споразумение №2 към договора от 26 юни 2013 г. офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 29 септември 2013г. на частичните избори за кмет на община Белене, област Плевен, кмет на община Гърмен, област Благоевград, кмет на община Трън, област Перник, кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян както следва:

 • за ОИК - Белене, област Плевен - 628.80 лв. с ДДС
 • за ОИК - Гърмен, област Благоевград - 628.80 лв. с ДДС
 • за ОИК - Трън, област Перник - 628.80 лв. с ДДС
 • за ОИК - Тополовград, област Хасково - 288.00 лв. с ДДС
 • за ОИК - Съединение, област Пловдив - 288.00 лв. с ДДС
 • за ОИК - Харманли, област Хасково - 288.00 лв. с ДДС
 • за ОИК - Девин, област Смолян - 288.00 лв. с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 6 октомври 2013 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка на протоколите за втори тур както следва:

 • за ОИК - Белене, област Плевен - 440.16 лв. с ДДС
 • за ОИК - Гърмен, област Благоевград - 440.16 лв. с ДДС
 • за ОИК - Трън, област Перник - 440.16 лв. с ДДС
 • за ОИК - Тополовград, област Хасково - 201.60 лв. с ДДС
 • за ОИК - Съединение, област Пловдив - 201.60 лв. с ДДС
 • за ОИК - Харманли, област Хасково - 201.60 лв. с ДДС
 • за ОИК - Девин, област Смолян - 201.60 лв. с ДДС

3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения