Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2796-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Орхан Велиев Кърджалиев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, срещу решение № 68 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Румен Василев Йорданов – упълномощен представител на ПП АТАКА, срещу решение № 67 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Валентин Велиславов Велев – упълномощен представител на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), срещу решение № 66 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец

Постъпили са жалби с вх. № МИ-15-1549 и вх. № МИ-15-1560 от 23.10.2015 г. чрез ОИК – Венец, до Централната избирателна комисия от Орхан Велиев Кърджалиев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, срещу решение № 68 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Румен Василев Йорданов – упълномощен представител на ПП АТАКА, срещу решение № 67 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Валентин Велиславов Велев – упълномощен представител на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), срещу решение № 66 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец, с които е отказани предложените замени в секционни избирателни комисии.

Към жалбите са приложени: пълномощни и списъци с предложения за замени в СИК.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„В жалбите се твърди, че ОИК – Венец е отказала да направи предложените замени в секционни избирателни комисии с мотива, че не са налице предпоставките на чл. 51, ал. 2 от ИК и липсват предложени резервни членове при провеждане на консултации при кмета на община Венец. Считат решенията за незаконосъобразни и че няма законова пречка да бъдат извършени предлаганите замени и молят ЦИК да отмени решения № 66, № 67 и № 68 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец, и да постанови нови решения за промени в съставите на СИК на територията на община Венец съгласно направените предложения.

Жалбите са постъпили в срок, от лица с правен интерес, но са неоснователни.

Към преписките по обжалваните решения на 24.10.2015 г. в ЦИК са постъпили сигнали от назначените вече членове на СИК от ПП АТАКА и от ПП „АБВ“, с които категорично заявяват, че ще се явят в изборния ден на 25 октомври 2015 г. за нормалното произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум. Молят Централната избирателна комисия да не взема под внимание жалбите срещу решения № 66 и № 67 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваните решения, представена от ОИК – Венец, Централната избирателна комисия приема, че оспорваните решения са правилни и законосъобразни.

Жалбоподателите са представили пълномощни, от които е видно, че представителната им власт е по отношение на ОИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на жалби от Орхан Велиев Кърджалиев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, срещу решение № 68 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Румен Василев Йорданов – упълномощен представител на ПП АТАКА, срещу решение № 67 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец; от Валентин Велиславов Велев – упълномощен представител на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), срещу решение № 66 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец, като недопустими.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

Бе направено предложение от Ивайло Ивков жалбите да бъдат оставени без уважение поради липса на съгласие на членовете, чиято замяна се иска. При проведеното гласуване „за“ гласуваха 8 - Р. Матева, Р. Сидерова, А. Андреев, М. Мусорлиева, Вл. Пенев, Т. Цанева, И. Ивков, и М. Сюлейман, а „против“ 7 - Ем. Христов, Й. Ганчева, С. Солакова, И. Алексиева, М. Бойкинова, Е. Чаушев и Ив. Грозева.

Направено беше и второ предложение от Йорданка Ганчева ЦИК да отмени решение № 68 от 22.10.2015 г. на ОИК – Венец. При проведеното гласуване „за“ гласуваха 7 - Ем. Христов, Й. Ганчева, С. Солакова, И. Алексиева, М. Бойкинова, Р. Цачев и Ив. Грозева, а „против“ 9 - Р. Матева, Р. Сидерова, А. Андреев, Е. Чаушев, М. Мусорлиева, Вл. Пенев, Т. Цанева, И. Ивков и М. Сюлейман.

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения