Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2796-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Илиян Славейков Йончев - областен управител на област с административен център гр. Плевен с вх. 783 от 30.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене на 29 септември 2013 г., са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и партията и коалицията от партии с членове в Европейския парламент, са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия с общ брой от 17 членове, вкл. председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Белене, област Плевен, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Николаева Мънева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ростислава Албертова Димитрова
СЕКРЕТАР: Кръстьо Христов Крачунов
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Йосифова Генова
Петър Цветанов Иванов
Ваня Тодорова Попова
Антония Славева Добрева
Стела Любенова Костова
Павлин Венциславов Врайков
Румяна Богомилова Дулева
Маргарита Лазарова Николова
Ото Гайтанов Ганков
Айля Ахмедова Мустафова
Миглена Илиянова Илиева-Димитрова
Павел Кръстев Николов
Стояна Николова Михайлова
Ивелина Маринчева Кирова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения