Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2794-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Маринов Каракашки – представител на МК „За промяна“, против решение № 285 от 17.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от МК „За промяна“, чрез Иван Маринов Каракашки против решение № 285 от 17.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, с което е оставена без уважение жалба № 190/16.10.2015 г, подадена от БСП и от местната коалиция, чрес същото лице.

Жалбата е подадена чрез ОИК – Кюстендил до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-15-1469/20.10.2015 г. Прави се оплакване за необоснованост, немотивираност и незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК – Кюстендил, с което първоначалният му сигнал, наречен жалба, описана по-горе, е оставена без уважение и се иска от Централната избирателна комисия да го отмени и да постанови свое решение, с което да се произнесе по същество, или при условията на алтернативност да задължи ОИК да извърши предвидените в закона действия за установяване на описаните в първоначалния сигнал обстоятелства. В подкрепа на искането се навеждат доводи за т,ова, че ОИК – Кюстендил не е извършила цялостна фактическа проверка и се е произнесла по фактически неизяснен случай.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с надлежно окомплектованата преписка от ОИК – Кюстендил по случая, намира случая за изяснен от фактическа страна и намира за установено следното:

Жалбоподателят в настоящото производство е сезирал първоначално ОИК – Кюстендил с жалба, а по същество сигнал, описана по-горе, за извършено нарушение по чл. 168, ал. 3 на Изборния кодекс от страна на кандидата за кмет на Кюстендил Петър Георгиев Паунов, изразяващо се в това, че последният използва общински ресурс, като разпространява агитационен материал-брошура в официална шатра на общината. Прилага се снимков материал. . Не се сочат и не се прилагат други доказателства.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил е разгледала по същество сигнала и се е произнесла с обжалваното решение, с което е оставила жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил правилно е преценила, че обстоятелствата, които се твърдят в първоначалната жалба, а именно, че брошурата се е намирала в т.нар. шатра на общината и че материалът служи за предизборна агитация са останали недоказани. Обратното, несъстоятелни са доводите, изложени в жалбата за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното решение. Централната избирателна комисия не споделя обективираното в жалбата твърдение, че е ноторно известен фактът от кого и кога е издадена процесната брошура.

Решението е взето при наличие на изискуемия от закона кворум, а по същество се явява законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Маринов Каракашки – представител на МК „За промяна“, против решение № 285 от 17.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

Бе направено предложение от Росица Матева за постановяване на решение в обратния смисъл, а именно да бъде уважена жалбата като основателна. При проведеното гласуване „за“ гласуваха 7 - Р. Матева, Р. Сидерова, А. Андреев, Е. Чаушев, С. Солакова, И. Алексиева и М. Сюлейман, а „против“ 8 - Ем. Христов, М. Мусорлиева, Г. Баханов, Й. Ганчева, Вл. Пенев, Т. Цанева, И. Ивков и Ив. Грозева.

При проведеното повторно гласуване за предложеното от докладчика Ивайло Ивков решение да бъде оставена без уважение жалбата на Иван Маринов Каракашки – представител на МК „За промяна“, против решение № 285 от 17.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна „за“ гласуваха 8 - Ем. Христов, М. Мусорлиева, Г. Баханов, Й. Ганчева, Вл. Пенев, Т. Цанева, И. Ивков и Ив. Грозева, а „против“ 7 - Р. Матева, Р. Сидерова, А. Андреев, Е. Чаушев, С. Солакова, И. Алексиева и М. Сюлейман.

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения