Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2794-ПВР/МИ
София, 28 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпило е предложение към вх. № 746/22.08.2013 г. от Марияна Асенова Стругова - представител на „Коалиция за България" в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград. Предлага се на мястото на Стефан Георгиев Котоков - член на ОИК, да бъде назначена Невянка Друмева Милева. Към предложението са приложени: заявление от Стефан Георгиев Котоков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено полувисше образование на Невянка Друмева Милева, постъпили в оригинал на 27.08.2013 г. и прекрепени към горепосочения входящ номер.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Стефан Георгиев Котоков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Невянка Друмева Милева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения