Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2792-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-4) от 23.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, подписано от представляващия Калоян Маринов Трулев, регистрирано с Решение на ЦИК № 2633-МИ/НР от 16.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калоян Маринов Трулев, представляващ сдружението, в полза на 483 (четиристотин осемдесет и три) лица упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 427лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Петдесет и шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК, от които 16 лица се повтарят в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 427 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Надка Борисова Василева

2.       

Венцислав Венелинов Баков

3.       

Дениз Седа Хайрула

4.       

Елена Петрова Манова

5.       

Деница Иванова Димиева

6.       

Кристина Христова Киновска

7.       

Ивайло Николаев Николов

8.       

Атанас Лазаров Мицикулев

9.       

Страшимир Михайлов Михайлов

10.  

Йордан Стоянов Енгьозов

11.  

Мартина Йорданова Петрова 

12.  

Никола Петров Петров

13.  

Атанас Първанов Атанасов

14.  

Пламен Пламенов Ерменков

15.  

Адел Асмад Ал Харуф

16.  

Михаил Бойков Петков

17.  

Албена Михова Дукова

18.  

Весела Георгиева Пашова

19.  

Кристина Матеева Господинова

20.  

Венета ИвановаГеоргиева

21.  

Димитрина Емилова Драганова

22.  

Ива Веселинова Духова

23.  

Раяна Ивайлова Динкова

24.  

Марина Костадинова Тренчева

25.  

Надя Георгиева Цветкова

26.  

Евелина Красимирова Йорданова

27.  

Катрин Бисерова Асенова

28.  

Елена Николаева Иванова

29.  

Андреа Ивайлова Данова

30.  

Иво Симеонов Захариев

31.  

Димитър Бориславов Манов

32.  

Ангел Петров Петров

33.  

Мила Цветкова Босолова

34.  

Антон Танев Попхристов

35.  

Благовеста Момчилова Спасова

36.  

Йордан Илиев Данчев

37.  

Зорница Момчилова Славкова

38.  

Явор Георгиев Георгиев

39.  

Асен Климентов Вълчев

40.  

Жанета Иванова Бърдарова

41.  

Анета Атанасова Никифорова

42.  

Мартин Мариов Димитров

43.  

Христофор Мариов Димитров

44.  

Константин Константинов Чичев

45.  

Анна Богданова Андонова

46.  

Сотир Иванов Донков

47.  

Катрин Ивайлова Цанова

48.  

Даниела Симеонова Къралиева

49.  

Вера Петрова Петрова

50.  

Кирил Иванов Динев

51.  

Христо Валентинов Василев

52.  

Милка Димитрова Велинова

53.  

Илиян Стефанов Илиев

54.  

Димитър Гришев Русев

55.  

Евгения Андонова Стойнева

56.  

Мариана Йорданова Данаилова

57.  

Николай Власис Клуциньотис

58.  

Надя Милкова Милкова

59.  

Величка Богданова Драганска-Боева

60.  

Георги Славков Влахов

61.  

Николай Василев Милушев

62.  

Мария   Вълкова Рибарска

63.  

Виктор Атанасов Рибарски

64.  

Атанас Иванов Рибарски

65.  

Йоско Аврамов Молхов

66.  

Гергана Динкова Миленкова

67.  

Паун Атанасов Илчев

68.  

Стефан Вълков Вълков

69.  

Даниела Стоянова Иванова

70.  

Марио Богданов Евтимов

71.  

Райничка Николова Райнова

72.  

Гергана Руменова Зарева

73.  

Лилия Руменова Димитрова

74.  

Станислава Димитрова Димитрова-Евтимова

75.  

Петър Георгиев Младенов

76.  

Жана Николова Радкова

77.  

Лилия Димитрова Николова

78.  

Илияна Еникиева Еникиева

79.  

Дидка Димитрова Грумчева

80.  

Петър Илийчев Тодоров

81.  

Радостин Огнянов Додов

82.  

Рени Павлова Василева

83.  

Вальо Павлов Василев

84.  

Васил Иванов Василев

85.  

Гълъбинка Василева Василева

86.  

Елена Цветкова Трайкова

87.  

Цветанка Стаменова Трайкова

88.  

Емил Руменов Маринов

89.  

Звездомир Минков Джуров

90.  

Румен Божидаров Иванов

91.  

Тихомир Николов Димитров

92.  

Милена Калинова Гатева

93.  

Божил Костадинов Митов

94.  

Александра Добрева Гочева

95.  

Марина Христова Иванова

96.  

Електрон Христов Иванов

97.  

Християн Веселинов Максимов

98.  

Васил Николов Ангелов

99.  

Ирена Ангелова Змиярова

100.                     

Николай Димитров Костенски

101.                     

Пламен Георгиев Йовчев

102.                     

Иво Николаев Кунев

103.                     

Георги Юриев Ковачев

104.                     

Марина Николова Христова

105.                     

Мария Динева Рачева

106.                     

Бойко Гервазиев Василев

107.                     

Иван Василев Иларионов

108.                     

Цеца Ангелова Тонева

109.                     

Мартин Антонов Попов

110.                     

Михаела Бисерова Йорданова

111.                     

Петър Тодоров Соколов

112.                     

Мухамед Айкут Пекшен

113.                     

Верка Рангелова Василева

114.                     

Христослав Лазаров Христов

115.                     

Кристина Миленова Тодорова

116.                     

Кристина Димитрова Димитрова

117.                     

Виктория Стилиянова Нинова

118.                     

Райна Кирилова Богоева

119.                     

Вениамин Кирилов Илиев

120.                     

Снежанка Стоянова Маджирска

121.                     

Здравко Васков Тонев

122.                     

Александър Любомиров Райчев

123.                     

Мериън Ядран Белин

124.                     

Васко Здравков Тонев

125.                     

Чавдар Стоянов Маджаров

126.                     

Божана Александрова Маджарова

127.                     

Ивет Чавдарова Маджарова

128.                     

Спас Владимиров Гервазов

129.                     

Мима Асенова Димитрова

130.                     

Борянка   Георгиева Банишка

131.                     

Елеонора Дениславова Мартинова

132.                     

Лилия Бориславова Тренева

133.                     

Борислав Бориславов Тренев

134.                     

Мариета Здравкова Тонева

135.                     

Яни Иванов Кисьов

136.                     

Петя Йосифова Янева

137.                     

Валери Георгиев Янев

138.                     

Симона Пенчова Петрова

139.                     

Антоанета Живкова Георгиева

140.                     

Мирослава Йорданова Манавска

141.                     

Бетина Райчева Петкова

142.                     

Даниел   Йорданов Томов

143.                     

Мария-Лия Константинова Борисова

144.                     

Здравко Димитров Атанасов

145.                     

Теодора Живкова Георгиева

146.                     

Мирослав Петков Каварджиков

147.                     

Денис Ценков Масларски

148.                     

Вера Радославова Тодорова

149.                     

Илиян Пламенов Христов

150.                     

Борислава Ивайлова Иванова

151.                     

Николай Асенов Яворов

152.                     

Явор Свиленов Илиев

153.                     

Виолета Бойкова Митева

154.                     

Евелина Кубратова Бизова

155.                     

Фаина Давидовна Маринова

156.                     

Софка Петрова Николова

157.                     

Мануела Иванова Ашкова

158.                     

Мария Ананиева Рангелова

159.                     

Асения Динкова Димитрова

160.                     

Николай Димитров Велизаров

161.                     

Георги Николаев Георгиев

162.                     

Стефана Тодорова Савова

163.                     

Веселин Валентинов Бресковски

164.                     

Иван Димитров Пернев

165.                     

Анастасия Василева Коджаколева

166.                     

Стойчо Веселинов Стойчев

167.                     

Габриела Иванова Георгиева

168.                     

Елеонора Станимирова Стойкова

169.                     

Мария Йорданова Касабова

170.                     

Антон Петков Антов

171.                     

Венелин Александров Александров

172.                     

Стела Валентинова Евлогиева

173.                     

Петрина Алексиева Николова

174.                     

Весела Ганчева Маринова

175.                     

Михаела Симеонова Кехайова

176.                     

Анна Руменова Орлова

177.                     

Фани Димитрова Младенова

178.                     

Радина Колева Еремиева

179.                     

Милена Виткова Петкова

180.                     

Вирджиния Димитрова Петрова

181.                     

Цвета Кръстанова Кръстанова

182.                     

Любен Цветанов Лазаров

183.                     

Николай Любенов Лазаров

184.                     

Светла Харалампиева Лазарова

185.                     

Лазар Костадинов Чакъров

186.                     

Иван Цветанов Радев

187.                     

Димитър Кирилов Асенов

188.                     

Кирил Асенов Асенов

189.                     

Леон Трайчев Найденов

190.                     

Красен Тодоров Иванов

191.                     

Свилен Иванов Иванов

192.                     

Милена Иванова Драганова

193.                     

Димитринка Илиева Драгнева

194.                     

Кристиян Бориславов Лечов

195.                     

Асения Георгиева Георгиева

196.                     

Мария Димитрова Георгиева

197.                     

Деница Георгиева Георгиева

198.                     

Снежина Гилева Петрова

199.                     

Никол Николаева Конакчийска

200.                     

Федерика Гаетано Леванти

201.                     

Марио Иванов Пешев

202.                     

Елена Асенова Петрова

203.                     

Стефан Иванов Попов

204.                     

Любен Иванов Крумов

205.                     

Петър Светославов Кунев

206.                     

Марина Тодорова Сантова

207.                     

Светла Николова Димитрова

208.                     

Мариета Стоянова Вутова

209.                     

Ангел Иванов Диков

210.                     

Георги Ленков Тодоров

211.                     

Йорданка Григорова Игнатова

212.                     

Борислава Тодорова Тодорова

213.                     

Радина Атанасова Йосифова

214.                     

Десислава Вескова Кикьова

215.                     

Станимира Миткова Стефанова

216.                     

Надя Николаева Иванова

217.                     

Калоян Юлиянов Петков

218.                     

Латина Красимирова Буневска

219.                     

Христо Весков Иванчев

220.                     

Добромир Бойков Пейчев

221.                     

Константин Викторов Гарабетов

222.                     

Татяна Василева Давидкова-Цветкова

223.                     

Татяна Юрева Вишнякова-Гурбалова

224.                     

Eлена   Руменова Ангелова-Руденко

225.                     

Анриета Валентинова Андонова

226.                     

Надя Николаева Иванова

227.                     

Емилия Георгиева Димитрова-Витанова

228.                     

Блага Пенева Витанова

229.                     

Костадин Спасов Попов

230.                     

Николай Станев Дочев

231.                     

Стефани Евгениева Костадинова

232.                     

Ангелина Йорданова Стоянова

233.                     

Мая Паньова Панова

234.                     

Николай Петев Дишев

235.                     

Валерия Петева Дишева

236.                     

Иванка Ценкова Младенова

237.                     

Борис Василев Стоянов

238.                     

Васил Иванов Белев

239.                     

Ивайло Кирилов Соларов

240.                     

Иван Маринов Пейчев

241.                     

Валентина Олег Стоилова

242.                     

Вероника Любославова Иванова

243.                     

Васил Стоянов Стоянов

244.                     

Севдалина   Димитрова Стоянова

245.                     

Надежда Радосветова Петрова

246.                     

Васил Радосветов Петров

247.                     

Рени Антонова Попова

248.                     

Марио Цветанов Иванов

249.                     

Сашо Анелиев Иванов

250.                     

Лилия Костадинова Василева

251.                     

Михаил Валериев Пешков

252.                     

Даниела Стоянова Иванова

253.                     

Стоян Валентинов Данов

254.                     

Елинка Николова Станкова

255.                     

Виолета Петкова Антова

256.                     

Ивелина Андреева Антова

257.                     

Божидар Андреев Антов

258.                     

Ели Венциславова Василева

259.                     

Божидар Димчов Цанов

260.                     

Емил Иванов Йорданов

261.                     

Ахинора Янулова Апостолова

262.                     

Валентина Георгиева Стоичкова

263.                     

Любка Иванова Николова

264.                     

Ели Трендафилова Рангелова

265.                     

Райна Троянова Кръстева

266.                     

Лилия Георгиева Стоичкова

267.                     

Цветанка Любиславова Йорданова

268.                     

Любислав Димитров Борисов

269.                     

Светослав Недев Станчев

270.                     

Камелия Иванова Иванова

271.                     

Милка Ангелова Иванова

272.                     

Михаела Антонова Марчева

273.                     

Кольо Радев Колев

274.                     

Антония Златкова Велинова

275.                     

Красимир Стефанов Ненков

276.                     

Мария Георгиева Георгиева

277.                     

Натали Ивайлова Истаткова

278.                     

Даниела Иванова Колева

279.                     

Весела Стоянова Пандурова

280.                     

Валя Петкова Георгиева

281.                     

Елена Соколова Методиева

282.                     

Любомира Илиева Владова

283.                     

Георги Валентинов Целенков

284.                     

Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова

285.                     

Боян Емилов Николов

286.                     

Мариета Георгиева Ненкова

287.                     

Таня Колева Колева

288.                     

Силвия Бонева Райчева

289.                     

Маргарита Иванова Славчева

290.                     

Йовка Недкова Димитрова

291.                     

Иван Костадинов Каракашев

292.                     

Людмил Борисов Туечки

293.                     

Милена Павлова Златанова

294.                     

Нейчо Александров Ангелов

295.                     

Станка Новачева Колева

296.                     

Иван Николов Керефеин

297.                     

Любомир Йорданов Димитров

298.                     

Яна Иванова Петрова

299.                     

Емил Боянов Николов

300.                     

Роберта Ванева Митарова

301.                     

Александър Бойков Стоилов

302.                     

Митко Нешков Георгиев

303.                     

Иван Илков Пуев

304.                     

Мария Димитрова Хрисимова

305.                     

Катерина Людмилова Киркова

306.                     

Евгени Любомиров Владимиров

307.                     

Крема Славчева Владимирова

308.                     

Цветанка Стефанова Младенова

309.                     

Румяна Иванова Викентиева

310.                     

Донислав Руменов Донев

311.                     

Валери Александров Петров

312.                     

Васил   Горанов Алексиев

313.                     

Петър Панайотов Иванов

314.                     

Цвета Борисова Василева

315.                     

Божидара Георгиева Илчева

316.                     

Мануела   Пламенова Здравкова

317.                     

Лиляна Недялкова Христова

318.                     

Милена Петрова Благоева

319.                     

Симона Пламенова Миланова

320.                     

Стела Красимирова Катранджиева

321.                     

Йоана Василева Макариева

322.                     

Светослав Василев Гошев

323.                     

Габриела Христова Генова

324.                     

Георги Ивов Стойков

325.                     

Кристиян Стойковски

326.                     

Бисерка Илиева Славчева

327.                     

Иван Иванов Бояджиев

328.                     

Владимир Николаев Тошев

329.                     

Румяна Петкова Райкова

330.                     

Златина Стефанова Дикова

331.                     

Петър Славейков Денов

332.                     

Милена Красимирова Йорданова

333.                     

Ася Василева Милушева

334.                     

Ангел Лечев Димитров

335.                     

Силвия Василева Стефанова

336.                     

Екатерина Кирилова Грънчарова

337.                     

Даниел Христов Спиридонов

338.                     

Асенка Димитрова Вучкова

339.                     

Марина Димитрова Вучкова

340.                     

Жана Василева Захариева

341.                     

Невена Игнатова Атанасова

342.                     

Любияна Любчева Витанова

343.                     

Петър Яворов Иванов

344.                     

Агоп Аведис Гарабедян

345.                     

Румен Благоев Цеков

346.                     

Юлиан Иванов Димитров

347.                     

Християна Борисова Николова

348.                     

Светла Константинова Николова

349.                     

Константин Борисов Николов

350.                     

Ангел Димитров Цветков

351.                     

Георги Константинов Станчев

352.                     

Надя Йосифова Велева

353.                     

Веска Александрова Крумова

354.                     

Христина Веселинова Тодорова

355.                     

Димитър Дилов Дилов

356.                     

Валентина Георгиева Алексиева

357.                     

Емилия Петкова Първанова

358.                     

Рени Петкова Първанова

359.                     

Борислав Богомилов Ставрев

360.                     

Милка Димиртова Маркова

361.                     

Красимир Георгиев Нушев

362.                     

Владислава Николаева Игнатова

363.                     

Боридар Крастанов Недялков

364.                     

Милен Христов Кацаров

365.                     

Наталия Дулева Лечева

366.                     

Симеон Маринов Трулев

367.                     

Виктор Анетониев Макавеев

368.                     

Христо Генов Желязков

369.                     

Десислава Петрова Цачева

370.                     

Калоян Маринов Трулев

371.                     

Калинка Матева Вълкова

372.                     

Силвия Стоянова Вълчева

373.                     

Иван Стоянов Добрев

374.                     

Ивайло Петков Демирев

375.                     

Паулина Натанаилова Иванова

376.                     

Кирил Бойков Стоянов

377.                     

Емилия Иванова Костадинова

378.                     

Светлозар Маринов Монов

379.                     

Христо Юлиянов Илиев

380.                     

Жулиета Пеева Великова

381.                     

Маринела Димитрова Русева- Велизарова

382.                     

Пантелей Николов Велизаров

383.                     

Диана Георгиева Георгиева

384.                     

Стефан Николаев Дженков

385.                     

Борис Иванов Георгиев

386.                     

Станислав Цонев Енчев

387.                     

Атанас Георгиев Георгиев

388.                     

Каролина Радостинова Абаджиева

389.                     

Томи Емилов Мартинов

390.                     

Йови Атанасов Йовев

391.                     

Десислава Михайлова Михайлова

392.                     

Генка Стоянова Нейчева

393.                     

Ивелина Стефанова Николова

394.                     

Недялко Николаев Николов

395.                     

Дани Руменова Драганова

396.                     

Виолета Йорданова Парашкевова

397.                     

Георги Георгиев Вълчанов

398.                     

Радослава Йорданова Илиева

399.                     

Георги Михайлов Георгиев

400.                     

Гинко Атанасов Гинев

401.                     

Ивелина Жекова Йорданова

402.                     

Цвета Радославова Кондоферска

403.                     

Даниела Йорданова Атанасова

404.                     

Боянка Страхилова Радулеску

405.                     

Стоянка Кралева Митева

406.                     

Кина Колева Стръпченкова

407.                     

Димитър Василев Ханджиев

408.                     

Кера   Николова Иванова

409.                     

Юлияна Живкова Попова

410.                     

Мария Димитрова Йорданова

411.                     

Валентина Русева Андреева

412.                     

Диляна Михайлова Дякова

413.                     

Светлана Славова Събева

414.                     

Стоянка Костадинова Славова

415.                     

Мая Стефанова Кирова

416.                     

Марияна Петрова Георгиева

417.                     

Сребко Маринов Станев

418.                     

Теодора Кирилова Бончева

419.                     

Цонка Събева Атанасова

420.                     

Дечо Янков Янков

421.                     

Георги Димитров Георгиев

422.                     

Станислава Калчева Георгиева

423.                     

Еню Тодоров Атанасов

424.                     

Вярка Георгиева Русева

425.                     

Пенка Колева Стоянова

426.                     

Ангел Василев Драгостинов

427.                     

Илияна Йосифова Авджиева

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

1. Виктория Владимирова Тодорова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

2. Вера Руменова Рускова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

3. Иван Трайков Стефанов

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 НАРОДЕН СЪЮЗ

4. Диана Петрова Гюрова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

5. Теодор Николаев Николов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

6. Василена Иванова Иларионова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

7. Теодора Борисова Христова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

8. Теодор Пламенов Конакчиев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

9. Вера Иванова Кольовска

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 НАРОДЕН СЪЮЗ

10. Атанас Йорданов Енгьозов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

11. Емилия Алексндрова Пършева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

12. Петра Борисова Георгиева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

13. Радина Денчева Йоцова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

14. Георги Николов Георгиев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

15. Цветан Димитров Цветков

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

16. Николай Мирославов Ангелов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

17. Радослав Стойков Стойков

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

18. Цветанка Симеонова Василева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

19. Васил Велчев Иванов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

20. Георги Стефков Стойков

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

21. Албена Йорданова Язовска

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

22. Светлана Георгиева Перпериева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

23. Иван Николов Бозов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

24. Валентин Панайотов Бурски

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

25. Емилия Любенова Георгиева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

26. Кирил Кирилов Валявичарски

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

27. Руслан Атанасов Добралиев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

28. Емилия Стоянова Славова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

29. Владимир Стоянов Цолов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

30. Радослав Радославов Тодоров

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

31. Александър Пламенов Александров

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

32. Татяна Цончева Матеева-Янкова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

33. Люба Ангелова Сергиева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

34. Галина Петровна Георгиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

35. Ивон Веселинова Велинова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите" Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

36. Величка Иванова Петрова

Лицето е регистрирано за застъпник от 828 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

37. Снежана Маринова Драгнева

Лицето е регистрирано за застъпник от 828 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

38. Кръстинка Монева Станева

Лицето е регистрирано за застъпник от 828 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

39. Бончо Великов Лазаров

Лицето е регистрирано за застъпник от 828 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

40. Йовка Георгиева Паскалева

Лицето е регистрирано за застъпник от 828 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения