Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2790-ПВР/МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 764 от 26.08.2013 г. от Боряна Симеонова Методиева - председател на Областния съвет на ДПС - Перник, съгласно пълномощно № 60 от 01.08.2013 г. Към заявлението е приложено заявление от Александър Христов Христов за освобождаване от длъжност член на ОИК - Трън. На негово място се предлага да бъде назначена за член на ОИК - Трън Надя Николова Георгиева. Налице са изискуемите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 16 от ИК - декларация и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Александър Христов Христов, ЕГН...,и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Надя Николова Георгиева, ЕГН....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения