Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2784
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Димитър Георгиев Орехов, регистриран за кандидат за кмет на община Първомай от листата на партия „Нова Алтернатива“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-36 от 23 октомври 2015 г. за разрешение за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № 360/2015 г. по описа на РУ на МВР – гр. Раковски при ОД на МВР – Пловдив, преписка № 785/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Първомай на лицето Димитър Георгиев Орехов, ЕГН …, от с. Татарево, община Първомай, област Пловдив, регистриран като кандидат за кмет на община Първомай от листата на партия „Нова алтернатива“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.от ОИК – Първомай.

Приложени са решение № 143-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Първомай, предложение изх. № 758/23.10.2015 г. от Йоанна Запрянова – районен прокурор на РП – Пловдив до Главния прокурор на Република България, справка за образувано дознание в РУ – Първомай, справка за съдимост на Димитър Георгиев Орехов, издадено на 23.10.2015 г. РС – Първомай.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 360/2015 г. по описа на РУ на МВР – гр. Раковски при ОД на МВР – Пловдив, преписка № 785/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Първомай на лицето Димитър Георгиев Орехов, ЕГН …, живущ …, регистриран като кандидат за кмет на община Първомай от листата на партия „Нова алтернатива“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от ОИК – Първомай.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения