Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 278-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-40 от 08.08.2011 г. от кмета на община Дряново, област Габрово, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г. и на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и състава на Общинската избирателна комисия в община Дряново.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Дряново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Георгиева Косева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николина Бончева Колчева

 

СЕКРЕТАР:

Радка Иванова Колева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Георгиева Братоева

 

 

Ренета Стефанова Иринчева

 

 

Ирина Кънчева Стайкова

 

 

Костадин Николов Христов

 

 

Зоя Иванова Миндева-Енчева

 

 

Мариана Йорданова Куцарова

 

 

Ваня Минчева Стоянова

 

 

Тодор Николов Попов

 

 

Цанко Иванов Цанев

 

 

Антоанета Александрова Ставрева

 

 

Нели Ванева Данкова

 

 

Мирослава Христова Пенчева

 

 

Тензиле Хамзова Хасанова

 

 

Виктория Христова Цуцова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:46 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения