Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2776-НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АЛИАНС – гарант за демократичните процеси“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 22.10.2015 г. от сдружение „АЛИАНС – гарант за демократичните процеси“, представлявано от Росен Ангелов Тимчев – представляващ, за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 20.10.2015 г. от Кюстендилски окръжен съд, по ф.д. № 28/2015 г.; пълномощно от Росен Ангелов Тимчев, представляващ сдружението, в полза на 116 (сто и шестнадесет) лица – представители на сдружение „АЛИАНС – гарант за демократичните процеси“; списък, подписан от представляващия, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите се установи, че членовете на УС на сдружението, а именно Росен Ангелов Тимчев, Милен Трайчов Попов и Красимир Василев Георгиев (според Удостоверение от 20.10.2015 г. по ф.д. № 28/2015 г. на Кюстендилски ОС) са регистрирани като кандидати за общински съветници от ОИК – Дупница.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АЛИАНС – гарант за демократичните процеси“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Иван Георгиев Малинов

2.       

Ани Тодорова Тодорова

3.       

Пламен Мирчов Василев

4.       

Стоян Василев Александров

5.       

Даниела Димитрова Борисова

6.       

Северина Юлиянова Методиева

7.       

Светла Василева Петрова

8.       

Росица Стойнева Петрова

9.       

Васил Методиев Василев

10.  

Богомил Георгиев Василев

11.  

Иванка Йорданова Митева

12.  

Дончо Костадинов Иванов

13.  

Цветанка Николова Тонева

14.  

Христина Здравчова Попова

15.  

Силвия Янкова Борисова

16.  

Анастасия Спасова Борисова

17.  

Борислав Христов Борисов

18.  

Димитър Василев Вуковски

19.  

Калинка Василева Василева

20.  

Елена Петрова Нупетова

21.  

Йорданка Никифорова Велинова

22.  

Даниела Ангелова Манева

23.  

Елка Иванова Миланова

24.  

Костадин Василев Александров

25.  

Султана Димитрова Шунтова

26.  

Радослав Василев Петров

27.  

Кирил Ценков Йорданов

28.  

Надежда Георгиева Кьосева

29.  

Евгени Борисов Тасев

30.  

Георги Василев Боянов

31.  

Надка Христова Боянова

32.  

Иван Георгиев Яньов

33.  

Димитър Красимиров Минков

34.  

Даниела Манолова Стойчева

35.  

Цанислава Станимирова Николова

36.  

Елена Йорданова Бочова

37.  

Невена Стефанова Панайотова

38.  

Димитрина Милчова Манчева

39.  

Весела Георгиева Апостолова

40.  

Радка Симеонова Зашева

41.  

Владимир Петков Илиев

42.  

Олга Неделчева Михалчева

43.  

Надежда Чавдарова Антова

44.  

Суска Христова Петрунова

45.  

Георги Борисов Тончев

46.  

Дарина Димитрова Кирова-Савова

47.  

Ива Николаева Костадинова

48.  

Владислава Желязкова Асенова

49.  

Марина Тидорова Янкова

50.  

Димитър Яворов Шопов

51.  

Маргарита Христова Кричанска

52.  

Мая Костадинова Янева

53.  

Анна Минкова Минкова

54.  

Вероника Борисова Георгиева

55.  

Сашка Стефанова Борисова

56.  

Владимир Стефанов Балабанов

57.  

Валери Иванов Борисов

58.  

Вяра Захариева Симеонова

59.  

Виолета Драганова Стефанова

60.  

Иван Валериев Борисов

61.  

Вероника Евтимова Иванова

62.  

Емил Валериев Борисов

63.  

Марио Воинов Николов

64.  

Иванка Йорданова Янчева

65.  

Радослава Стефанова Стойлков

66.  

Огниан Христов Димитров

67.  

Йорданка Дишева Петрова

68.  

Теменужка Асенова Старшалска

69.  

Благоика Йорданова Николова

70.  

Йорданка Любомирова Искрева

71.  

Руслан Методиев Асенов

72.  

Лидия Иванова Ушанова

73.  

Бояна Любомирова Чочева

74.  

Методи Емилов Методиев

75.  

Пламен Найденов Методиев

76.  

Михаил Христов  Атанасов

77.  

Славянка Петрова Дащальова

78.  

Антоанета Йорданова Павлова

79.  

Мария Николова Начева

80.  

Борис Страхилов Марански

81.  

Георги Славчов Филибев

82.  

Кирил Спасов Колибарски

83.  

Христина Евтимова Коливарска

84.  

Милчо Асенов Портарски

85.  

Любимка Василева Станкева

86.  

Елена Николова Кьосева

87.  

Иванка Иванова Челенкова

88.  

Елинка Златкова Михалкова

89.  

Явор Стоилов Гущеров

90.  

Цветелина Николаева Скоклева

91.  

Катя Георгиева Беремова

92.  

Кирил Емилов Каримов

93.  

Димитър Олегов Андров

94.  

Олег Димитров Андров

95.  

Иваило Лазаров Ильов

96.  

Елена Георгиева Дойчинова

97.  

Антоанета Кирилова Лукарова

98.  

Елена Василева Гергинова

99.  

Антонио Кирилов Яньов

100.                     

Йорданка Райчова Стефанова

 

ОТКАЗВА регистрация на 16 лица от сдружение „АЛИАНС – гарант за демократичните процеси“ за участие като наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Име, презиме, фамилия

 

1

Иван Георгиев Малинов

Лицето се повтаря в списъка

2

Маргарита Георгиева Рангелова

Лицето изчаква проверка за застъпник в ПП ГЕРБ

3

Георги Йорданов Венев

Лицето изчаква проверка за застъпник в Обединение на българските националисти „Целокупна България”

4

Елена Георгиева Кърнолска

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

5

Василка Стойлова Костова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

6

Радостина Стоянова Илчева-Георгиева

Лицето изчаква проверка за застъпник в ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

7

Васил Милчов Гиздов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

8

Денислав Руменов Стефанов

Лицето е регистрирано за застъпник от  ПП ГЕРБ

9

Невена Стефанова Панайотова

Лицето се повтаря в списъка

10

Бистра Александрова Михалкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

11

Виолина Георгиева Любенова

Лицето е регистрирано за застъпник от  ПП ГЕРБ

12

Маргарита Станимирова Николова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

13

Маргарита  Станимирова Николова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

14

Ива Ивова Стефанова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

15

Станислава Иванова Стоилова

Лицето изчаква проверка за застъпник в ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

16

Веска Райчова Минева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения