Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2770-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 (12-1) от 22.10.2015 г. от фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, представлявано от Юлиян Петков Боев – представляващ фондацията, чрез Мария Николова Николова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 2015 г., регистрирана с Решение на ЦИК № 2607-МИ от 15 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и са приложени: пълномощно от Юлиян Петков Боев в полза на Мария Николова Николова и в полза на 314 (триста и четиринадесет) лица – упълномощени представители на фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 22.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 300 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Четиринадесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 300 (триста) упълномощени представители на фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Aнна Веселинова Косева

2.       

Аделина Дончева Василева

3.       

Аксиния Цветомирова Семова

4.       

Албена Русинова Кръстева

5.       

Александрина Димитрова Александрова

6.       

Александър Вячеслалов Пейчев

7.       

Александър Йовчев Алексиев

8.       

Александър Христов Николов

9.       

Ана Ангелова Апостолова

10.  

Анастасия Ангелова Ангелова

11.  

Ангел Кирилов Йоцев

12.  

Ангелина Осиани Морехон

13.  

Андрей Методиев Симов

14.  

Анета Давиткова Ненчева

15.  

Анжела Божидарова Иванова

16.  

Анитка Тришанска

17.  

Анна Василева Маринова

18.  

Анна Васкова Дойнова

19.  

Антоанета Веселинова Георгиева

20.  

Антоанета Златкова Димитрова

21.  

Антон Александров Замриров

22.  

Антон Димитров Димитров

23.  

Антонио Борисов Николов

24.  

Антонио Юлиев Иванов

25.  

Асен Михайлов Асенов

26.  

Ася Павлова Георгиева

27.  

Ася Петрова Добрева

28.  

Атанас Йорданов Енгьозов

29.  

Атанас Николаев Паунов

30.  

Атанаска Иванова Станкова

31.  

Белослава Калинова Станкова

32.  

Биляна Емилова Ангелова

33.  

Бисер Димитров Ранджев

34.  

Богомил Кръстев Стефанов

35.  

Богомил Стоилов Петров

36.  

Божидар Илиев Дончев

37.  

Божидар Петров Ханджиев

38.  

Божидара Йорданова Игнатова

39.  

Божурка Любенова Яворова

40.  

Борис Иванов Владимиров

41.  

Борислав Петров Цонев

42.  

Борислава Тодорова Пенева

43.  

Боян Боянов Цветков

44.  

Боян Петров Дюлгеров

45.  

Валентина Кирилова Маринова

46.  

Валери Емилов Иванов

47.  

Ваня Радкова Христова

48.  

Ваня Славчева Ташева

49.  

Ваня Стоянова Малчева

50.  

Васил Гаврилов Цонев

51.  

Васил Петров Алексиев

52.  

Василис Константинос Пезис

53.  

Васка Атанасова Георгиева

54.  

Васко Иванов Цоклинов

55.  

Велизар Димитров Цветанов

56.  

Вероника Георгиева Ценова

57.  

Весела Георгиева Панова

58.  

Веселин Георгиев Горанов

59.  

Веселин Иванов Драгнев

60.  

Веселинка Иванова Адамова

61.  

Виктор Василев Йорданов

62.  

Виктор Илиянов Стоянов

63.  

Виктор Миланов Тодоров

64.  

Виктор Николаев Вълчев

65.  

Виктор Пламенов Домиников

66.  

Виктор Харалампиев Петков

67.  

Виктория Кирилова Апостолова

68.  

Виолета Александрова Лашкова

69.  

Виолета Тодорова Енчева

70.  

Владимир Бориславов Петков

71.  

Владимир Димитров Бонев

72.  

Владимир Димитров Гиргинов

73.  

Владислава Цветанова Младенова

74.  

Габриела Валентинова Драгнева

75.  

Габриела Димитрова Желева

76.  

Галин Василев Василев

77.  

Галина Георгиева Чешмеджиева

78.  

Галина Петровна Георгиева

79.  

Ганка Минкова Драгиева

80.  

Георги Валентинов Шангов

81.  

Георги Георгиев Леков

82.  

Георги Иванов Чонев

83.  

Георги Илиянов Милков

84.  

Георги Лазаров Илиев

85.  

Георги Маринов Димитров

86.  

Георги Пламенов Георгиев

87.  

Гергана Иванова Трилева

88.  

Гергана Пламенова Иванова

89.  

Гергана Танкова Величкова - Михайлова

90.  

Гинка Тодорова Иванова

91.  

Грети Йорданова Борисова

92.  

Даниела Владимирова Йоцева

93.  

Даниела Николаева Николова

94.  

Даниела Христова Лулова

95.  

Дарина Василева Гиргинова

96.  

Денис Юри Иванов

97.  

Десислава Иванова Киселова

98.  

Десислава Иванова Койчева

99.  

Десислава Петрова Иванова

100.                     

Десислава Руменова Бангеева

101.                     

Десислава Тодорова Тотева

102.                     

Джени Георгиева Кметова

103.                     

Диана Лазарова Димитрова

104.                     

Димитрина Василева Илиева

105.                     

Димитър Георгиев Конакчийски

106.                     

Димитър Георгиев Костов

107.                     

Димитър Димитров Филипов

108.                     

Димитър Маринов Раданчев

109.                     

Димитър Радославов Диков

110.                     

Димитър Ясенов Хубенов

111.                     

Добрин Димитров Хлебаров

112.                     

Добрина Петрова Василева

113.                     

Дончо Пламенов Венедиктов

114.                     

Евгени Любчов Ангелов

115.                     

Евгени Петков Стоянов

116.                     

Евелина Радославова Стайкова

117.                     

Екатерина Ангелова Тодорова

118.                     

Елена Владимирова Пешева

119.                     

Елена Красимирова Дончева

120.                     

Елза Костадинова Зарева

121.                     

Елиана Йорданова Тричкова

122.                     

Елизабет Красимирова Миланова

123.                     

Елка Маноилова Петрова

124.                     

Елка Янкова Караманова

125.                     

Емил Валентинов Емилов

126.                     

Емил Иванов Вълков

127.                     

Емилия Александрова Стоянова

128.                     

Емилия Боянова Манева

129.                     

Етка Иванова Никифорова

130.                     

Женя Георгиева Качулева

131.                     

Живко Костадинов Чергаров

132.                     

Ивайло Стефанов Иванов

133.                     

Ивайло Темелков Димитров

134.                     

Иван Георгиев Капитански

135.                     

Иван Чавдаров Павлов

136.                     

Иванка Върбанова Стоянова

137.                     

Иванка Йорданова Антова

138.                     

Иванка Стоянова Горчилова

139.                     

Ивелина Венкова Пaвлова

140.                     

Ивелина Цецова Петрова

141.                     

Иво Минков Дочев

142.                     

Изабела Илиянова Илиева

143.                     

Илиян Георгиев Радев

144.                     

Илиян Христов Генов

145.                     

Илияна Илиева Карастоянова

146.                     

Йордан Николаев Николов

147.                     

Йорданка Илиева Робринова

148.                     

Йорданка Крумова Младенова

149.                     

Ирена Манчева Мечкова

150.                     

Ирена Стефанова Младенова

151.                     

Калин Иванов Иванов

152.                     

Калин Николаев Вълев

153.                     

Калина Калинова Станкова

154.                     

Калоян Атанасов Бушев

155.                     

Калоян Живков Велев

156.                     

Калоян Йорданов Стоянов

157.                     

Камен Филипов Кирчев

158.                     

Камена Иванова Григорова

159.                     

Катерин Руменов Илиев

160.                     

Катя Райчева Нанова

161.                     

Кирил Михайлов Лазаров

162.                     

Кирилка Александрова Въгларова

163.                     

Константина Любомирова Ровелова

164.                     

Красимир Бисеров Ранджев

165.                     

Красимир Викентиев Арсов

166.                     

Красимир Генов Керанов

167.                     

Красимир Колев Бояджиев

168.                     

Кристина Анатолиева Василева

169.                     

Кристина Владиславова Костова

170.                     

Лидия Иванова Узунова

171.                     

Лидия Славова Лилова

172.                     

Лиляна Димитрова Гълъбова

173.                     

Лъчезар Михайлов Йонов

174.                     

Любомир Димитров Чешмеджиев

175.                     

Любомир Любомиров Дашков

176.                     

Любомира Валентинова Стрендева

177.                     

Любомира Руменова Пръвчева

178.                     

Маргарита Савова Денишева

179.                     

Мариана Стоянова Йорданова

180.                     

Мариета Такова Илчева

181.                     

Мария Василева Вълкова

182.                     

Мария Ганова Костова

183.                     

Мария Иванова Брюкнер

184.                     

Мария Симеонова Харизанова

185.                     

Мария Христова Сиромахова

186.                     

Мартин Борисов Борисов

187.                     

Мартин Владиславов Могиларски

188.                     

Мартин Гоцев Тенчoв

189.                     

Мартин Димитров Кожухаров

190.                     

Мартин Димитров Личев

191.                     

Мая Ангелова Станоева

192.                     

Мая Нинова Нинова

193.                     

Миглена Олегова Зарева

194.                     

Мила Петрова Савова-Димитрова

195.                     

Милчо Цонков Стефанов

196.                     

Мирела Георгиева Михайлова

197.                     

Михаела Росенова Николова

198.                     

Михаил Георгиев Ников

199.                     

Надежда Цветанова Сотирова

200.                     

Надя Борисова Симеонова

201.                     

Надя Георгиева Лалова

202.                     

Надя Георгиева Тотева

203.                     

Надя Христова Костова

204.                     

Нели Симова Дойнова

205.                     

Никола-Васил Василев Бояджиев

206.                     

Николай Георгиев Конакчийск

207.                     

Николай Крумов Стоименов

208.                     

Николай Неделчев Бъчваров

209.                     

Николай Николаев Петров

210.                     

Николай Янчев Колев

211.                     

Николинка Трайчева Тодорова

212.                     

Нина Алаксандрова Милчева

213.                     

Павлин Георгиев Шаров

214.                     

Павлин Павлов Петров

215.                     

Павлина Тошкова Ганчева

216.                     

Паолина Илкова Даскалова

217.                     

Паулин Валентинов Каравасилев

218.                     

Пепа Георгиева Симеонова

219.                     

Петя Славейкова Манолова

220.                     

Петя Тониславова Теофилова-Янева

221.                     

Пирина Пламенова Георгиева

222.                     

Пламен Велков Христов

223.                     

Пламен Христов Христов

224.                     

Пламен Цветанов Петров

225.                     

Полина Илиева Костова

226.                     

Правда Генова Димитрова

227.                     

Пресияна Димитрова Иланджиева

228.                     

Рада Тотева Стоилова

229.                     

Радослав Богданов Богданов

230.                     

Радостина Иванова Кутикова

231.                     

Радостина Николова Василева

232.                     

Ралица Стоянова Антова

233.                     

Ралица Тодорова Тодорова

234.                     

Ралица Цветелинова Христова

235.                     

Рая Ангелова Йоцева

236.                     

Рая Владиславова Нанова

237.                     

Рене Владимиров Николаев

238.                     

Ренета Георгиева Ранджева

239.                     

Робърт Гришев Григоров

240.                     

Розалина Иванова Борисова

241.                     

Розалия Любомирова Соколова

242.                     

Росица Димитрова Дениряс

243.                     

Росица Йорданова Трайкова

244.                     

Руслан Любомиров Кенаров

245.                     

Самуил Николов Коев

246.                     

Светла Димитрова Багренска

247.                     

Светлана Николева Такова

248.                     

Светлозар Николаев Стойков

249.                     

Светослав Венциславов Динов

250.                     

Светослав Кръстев Андонов

251.                     

Светослав Мирославов Лашков

252.                     

Светослав Светозаров Пенчев

253.                     

Светослава Славчева Данева

254.                     

Светослава Юлиянова Стойнева

255.                     

Свилен Димитров Бонев

256.                     

Сергей Стойчев Петров

257.                     

Силвия Владимирова Койчева

258.                     

Силвия Димитрова Стоянова

259.                     

Силвия Христова Спасова

260.                     

Симеон Кръстев Андонов

261.                     

Слава Стефанова Салмова

262.                     

Снежана Атанасова Бонева

263.                     

Снежанка Георгиева Николова

264.                     

Снежина Симеонова Симеонова

265.                     

Стайка Цочева Антонова

266.                     

Станислава Йовкова Дюлгерова

267.                     

Станка Александрова Иванова

268.                     

Стефан Стойковски

269.                     

Стефани Бисерова Ранджева

270.                     

Стефани Евгениева Георгиева

271.                     

Стоян Иванов Геманов

272.                     

Стоян Лазаров Трендафилов

273.                     

Стоян Николаев Стоянов

274.                     

Сузана Трайкова Цветкова

275.                     

Таня Георгиева Кръстева

276.                     

Таня Маринова Лесенска

277.                     

Татяна Димитрова Минчева

278.                     

Тахир Мусамедин Ахмед

279.                     

Теодора Евгениева Николова

280.                     

Теодора Маринова Христова

281.                     

Теодора Руменова Димитрова

282.                     

Теодора Филипова Атанасова

283.                     

Тодор Тихомиров Иванов

284.                     

Тони Димитров Димитров

285.                     

Тони Стойнев Минков

286.                     

Трайко Соколов Трайков

287.                     

Христина Ангелова Илиева

288.                     

Христо Александров Огойски

289.                     

Христо Христов Христов

290.                     

Цветан Петров Рачовски

291.                     

Цветана Илиева Иванова

292.                     

Цветанка Георгиева Димитрова

293.                     

Цветанка Иванова Тодорова

294.                     

Цветелин Асенов Петков

295.                     

Цветелина Ивайлова Петрова

296.                     

Цветелина Ненчева Бонева

297.                     

Цветомир Недков Недялков

298.                     

Цена Стефанова Тотева

299.                     

Яна Иванова Новоселска

300.                     

Яничка Димитрова Иванова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Александър Александров Панков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Младежки консервативен клуб

Андриан Светлозаров Захариев

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

Атанас Димитров Иванов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Атанас Димитров Иванов      

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Вероника Валерива Слишкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

Владимир Трифонов Недев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

Дея Ранаилова Йорданова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2246 "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

Елица Александрова Панкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Младежки консервативен клуб

Емилиян Йорданов Димитров

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

Илияна Велинова Стоименова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

Илияна Димитрова Жотева

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

Катя Георгиева Стефанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Младежки консервативен клуб

Красимир Николов Банчев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

Светломир Божидарова Видулова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Младежки консервативен клуб

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър за изборите за общински съветници и за кметове.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения