Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2769-МИ
София, 14 август 2013 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Демократи за силна България” за участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, насрочен на 29 септември 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Демократи за силна България", подписано от Радан Кънев в качеството му на упълномощен представител на ПП „Демократи за силна България", заведено под № 54 на 13 август 2013 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, насрочен на 29 септември 2013 г.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.08.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение № 48-00-951 от 13.08.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; пълномощно от представляващия партията Иван Йорданов Костов в полза на Радан Миленов Кънев и пълномощно от Радан Миленов Кънев за преупълномощаване на Мартин Руменов Павлов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 52-МИ от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 13 от 4 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Демократи за силна България" за участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, насрочен на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Демократи за силна България" за участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, насрочен на 29 септември 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения