Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2764-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 17 (17-3) и вх. № 7 (7-3) от 22.10.2015 г. от сдружение сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев, упълномощен от представляващия с пълномощно от № 4 от 22.10.2015 г., регистрирано с Решение на ЦИК № 2649-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Георги Николов Атанасов в полза на Андрей Красимиров Георгиев и в полза на 149 (четиридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 22.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 123 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. За шестнадесет лица няма съответствие, а останалите десет се повтарят в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 123 (сто двадесет и три) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Стефан Димитров Пеев

2.       

Ирина Димитрова Шопова-Цикалова

3.       

Михаил Василев Стефанов

4.       

Илия Колев Пенчев

5.       

Симеон Юриев Димитров

6.       

Зорница Цветкова Алексиева

7.       

Йорданка Стоименова Шопова

8.       

Милена Благоева Лозанова

9.       

Деян Людмилов Цветков

10.  

Велин Г. Георгиев

11.  

Мартин Ивайлов Сахакян

12.  

Анна Чавдарова Цинзова

13.  

Чавдар Иванов Цинзов

14.  

Любомир Ангелов Атанасов

15.  

Валентин Стойнев Крушарски

16.  

Ели Димитрова

17.  

Ивайло Иванов

18.  

Делян Ивайлов Михайлов

19.  

Диана Йорданова Велиновска

20.  

Добринка Миткова Пеева

21.  

Мария Филипова Димитрова

22.  

Ивана Венкова Павлова

23.  

Лука Смиленов Павлов

24.  

Славейка Митева Йолова

25.  

Боряна Валериева Йолова

26.  

Полтислав Кирилов Василев

27.  

Георги Красимиров Михайлов

28.  

Асен Георгиев Стоилов

29.  

Камелия Веселинова Кръстанова 

30.  

Десислава Веселинова Кръстанова

31.  

Стойчо Стоянов Стоянов

32.  

Даниел Василев Греков

33.  

Росица Недялкова Тенджова

34.  

Валентин Снежанков Георгиев

35.  

Елена Rванова Томова

36.  

Катюша Стефанова Томова

37.  

Антон Марков Златанов

38.  

Гергана Сергеева Кирянска 

39.  

Павлина Атанасова Кирянска

40.  

Величка Любенова Джаджева

41.  

Венцислав Данаилов Цветков 

42.  

Марио Георгиев Мирчев

43.  

Даниел Срегеев Василев

44.  

Даниел Миленов Ангелов

45.  

Борис Бориславов Маринов

46.  

Симона Бориславова Мазничка

47.  

Георги Кирилов Георев

48.  

Евгени Георгиев Карначев

49.  

Благой Асенов Кръстанов

50.  

Благовест Кирилов Крумов

51.  

Георги Бонев Георгиев

52.  

Пламен Митков Илиев

53.  

Павел Георгиев Стаменов

54.  

Пламен Василев Алексиев

55.  

Красимир Владимиров Владимиров

56.  

Юлиян Веселинов Иванов

57.  

Кирил Здравков Цанев

58.  

Васил Петков Алексиев

59.  

Ненчо Георгиев Митров

60.  

Орлин Иванов Георгиев

61.  

Димитър Андреев Дончев

62.  

Васил Любомиров Асенов

63.  

Славка Илиева Любенова

64.  

Ваня Георгиева Георгиева

65.  

Петя Стоянова Венкова

66.  

Ангел Георгиев Венков

67.  

Росица Ангелова Димитрова

68.  

Любомир Радков Найденов

69.  

Стоянка Александрова Николова

70.  

Велчо Стоилов Найденов

71.  

Албена Николаева Ценова

72.  

Исай Младенов Колев

73.  

Анка Петкова Колева

74.  

Васил Душков Деянов

75.  

Георги Георгиев Найденов

76.  

Светослав Людмилов Кирилов

77.  

Николай Митков Трифонов

78.  

Камен Иванов Пройнов

79.  

Мая  Цветанова Младенова

80.  

Мадлен Василева Йорданова

81.  

Соня Огнянова Георева

82.  

Огняна Георгиева Георева

83.  

Методи Йосифов Вучков

84.  

Росен Методиев Йосифов

85.  

Валентина Методиева Вучкова

86.  

Ивайло Орлинов Георгиев

87.  

Габриела Орлинова Георгиева

88.  

Мирослав Стефанов Александров

89.  

Милка Петкова Младенова

90.  

Изабел Красимирова Кънова

91.  

Магдалена Руменова Георгиева

92.  

Борис Каменов Димитров

93.  

Мирослав Петков Йорданов

94.  

Ренета Борисива Симеонова-Йорданова

95.  

Александър Руменов Аракелов

96.  

Радослава Ненчова Тричкова

97.  

Румен Младенов Богданов

98.  

Росица Владимирова Василева

99.  

Георги Кирилов Митров

100.                     

Лидия Йорданова Кръстанова

101.                     

Иван Димитров Георгиев

102.                     

Симона Дойчинова Дойчинова

103.                     

Веселина Методиева Павлова

104.                     

Мая Стефанова Христова

105.                     

Жан Любомиров Коцев

106.                     

Весела Димова Димова

107.                     

Виолета Йорданова Кирилова

108.                     

Диана Стефанова Георгиева

109.                     

Валентина Илиева Дачовска

110.                     

Ася Ангелова Васкова

111.                     

Милен Величков Симеонов

112.                     

Мария Георгиева Сиромахова

113.                     

Мариана Велинова Симова

114.                     

Магделина Георгиева Пирнарева

115.                     

Лидия Николова Петрова

116.                     

Виолета Панайотова Кръстева

117.                     

Миланка Димитрова Гроздева

118.                     

Никола Димитров Николов

119.                     

Моника Ивелинова Гроздева

120.                     

Йорданка Матеева Добрева

121.                     

Добринка Вълчева Николова

122.                     

Ивелин Генчев Гроздев

123.                     

Димка Стоянова Скулева

 

 

ОТКАЗВА да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Лъчезар Василев Стефанов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

2.

Христо Димитров Велински

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

3.

Димитър Цветков Пеев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

4.

Славея Александрова Димова

Лицето изчаква проверка за застъпник в РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

5.

Катин Дилчов Дилчовски

Лицето изчаква проверка за застъпник в  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

6.

Руска Минкова Георгиева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

7.

Зоя Войкова Захариева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

8.

Валентина Димитрова Маринова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

9.

Мария Маркова Самуилова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

10.

Тодор Богомилов Виденов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

11.

Десислава Николаева Ценова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

12.

Кристиян Марио Маринов

Лицето е регистрирано за застъпник от  БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

13.

Нели Александрова Стоянова

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

14.

Веселина Георгиева Пирнарева

Лицето няма навършени 18 години
Лицето се повтаря в списъка

15.

Светла Кирилова Златанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

16.

Христина Пламенова Златанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър за изборите за общински съветници и за кметове и в публичния регистър за националния референдум.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения